Hjem
Institutt for økonomi
Striden i SSB

Slik reagerte samfunnsøkonomer ved UiB på SSB-striden

Professor Hans Hvide støttet SSB-direktør Christine Meyer i behovet for omorganisering av SSB. Samtidig gav professor Kjell Erik Lommerud kritikerne medhold i at den omstridte innvandringsrapporten ikke var blitt vesentlig endret.

hans hvide og kjell erik lommerud

Hovedinnhold

Professor Hans Hvide støttet Meyer sin avgjørelse i å omorganisere SSB, og mente forskningsavdelingen var blitt stor og uproduktiv.

— Forskningsavdelingen i SSB har veldig lav produktivitet. Det skulle bare mangle at ikke skattebetalerne vil kutte her, sa Hvide til Dagens Næringsliv.

Hvide mener at SSB er blitt som et orakel, uten at forskningsavdelingen holder høyt nok nivå målt ut fra antall publikasjoner i tidsskrift. Han understreker samtidig at det er publisering som sikrer faglig kvalitet, og peker på at SSB skårer lavt både på produksjon og kvalitet med tanke på publiseringer. 

Omstridt innvandringsrapport

En av stridens kjerner gjaldt den omstridte innvandringsrapporten, forfattet av SSB-forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm. Rapporten ble ifølge levert til forskningsdirektøren ved SSB 9. mai, men holdt igjen for publisering til 1. november. Det utløste en debatt om rapporten ble tilbakeholdt på grunn av sviktende faglig kvalitet eller trenert av andre årsaker. 
Professor Kjell Erik Lommerud ved Institutt for økonomi (UiB) sammenlignet rapporten som ble skissert 9. mai med den endelige publiserte versjonen, og fant ut at omfanget av endringer var relativt lite:

— Det er veldig mye puss på framstilling. Et par steder blir begrensninger ved analysen holdt tydeligere fram – sånn som at det antas at offentlig politikk holdes fast «på dagens nivå», mens det for eksempel sikkert vil være naturlig at skattesystemet endres i takt med en endret befolkningssammensetning, sier Lommerud til Faktisk.no. 

  • Les mer om gjennomgangen av den omstridte innvandringsrapporten på Faktisk.no