Hjem
Institutt for økonomi
Ny artikkel om energimarkeder

Usikre klimaresultater med markeder for energisertifikater

Markedene for omsetningen av hvite og grønne sertifikater fungerer hver for seg godt når det gjelder å oppnå bestemte prosentvise mål for energiproduksjonen, men de gir liten veiledning i hvorvidt det blir investert i klimavennlig energi eller energisparing.

Bilde av vindmøller
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

I en nylig antatt artikkel i The Energy Journal diskuterer professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi, UiB, og professor Torstein Bye, NMBU, hvorvidt markeder for grønne, hvite og sorte energisertifikater som er virksomme på samme tid vil føre til flere klimavennlige investeringer. Handel med hvite og grønne energisertifikater er innført med mål om å oppnå energisparing og mer bruk av fornybare energikilder.  Sorte sertifikater er kvoter for utslipp av klimagasser, der det er satt et totalt utslippsnivå og det er mulig å kjøpe utslippstillatelser innenfor totalen.

— Ifølge vår analyse er det vanskelig å si noe om systemene for ulike sertifikater vil føre til at det blir investert mer i klimavennlig energiproduksjon. Dersom målet er mer bruk av fornybare energikilder og mer energieffektivisering vil direkte subsidier være mer treffende tiltak, men hvis det egentlige målet alene er å redusere utslippet av klimagasser vil også subsidier kunne være uhensiktsmessig. I en sånn situasjon er det først og fremst sorte sertifikater eller klimagassavgifter man bør satse på, sier Eirik S. Amundsen.

Les en tidligere versjon av artikkelen nederst på siden (arbeidsnotat).