Hjem
Institutt for økonomi
Jubilant

Instituttleder Tommy Staahl Gabrielsen fyller 60 år

Professor og instituttleder Tommy Staahl Gabrielsen fyller 60 år tirsdag 27. februar. Vi gratulerer med dagen!

Bilde av professor Tommy S. Gabrielsen
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Gabrielsen er født og oppvokst på Laksevåg. Han har hovedfag i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad fra samme sted i 1995. Han har vært førsteamanuensis ved Institutt for Økonomi på UiB siden 1995, og professor siden 2001. Siden 2017 har han ledet instituttet.

Gabrielsen var en sentral kraft i oppbyggingen av næringsøkonomi som fagfelt ved instituttet. Hans forskning har i stor grad dreid seg om utvikling av teori for konkurransen mellom bedrifter, og han har publisert viktige bidrag i prestisjetunge internasjonale tidsskrifter. Han har også veiledet de fleste av instituttets næringsøkonomistudenter.

Gabrielsens forskning har hovedsakelig dreid seg om teoriutvikling, men han har også en velutviklet praktisk forståelse for de fenomenene han studerer. Det er ikke tilfeldig at han har bidratt med praktisk rettede studier fra såpass ulike næringer som jordbruk, apoteknæringen og telekommunikasjon, han har vært flittig brukt som rådgiver for myndigheter og næringsliv, og han var i perioden 2007-10 sjeføkonom i Konkurransetilsynet. Han har vært med i flere regjeringsoppnevnte utvalg – nylig ledet han det såkalte Delingsøkonomiutvalget.

Gabrielsen må ses på som grunnleggeren av BECCLE, et forskningssenter som knytter sammen den konkurransepolitiske forskningen blant samfunnsøkonomer og jurister på UiB og NHH, og representerer god tverrfaglig forskning med stor samfunnsrelevans. Det er også bygd opp et imponerende internasjonalt nettverk, som har vært svært viktig for mange yngre forskere i feltet.

Tommy er et allsidig, utforskende, entusiastisk og lekende menneske, og det er lett å få han med på nye ting. Han er også et utpreget sosialt og ekstremt hyggelig menneske som det er morsomt å være i nærheten av. 

I april arrangerer Institutt for økonomi og BECCLE et jubileumsseminar til ære for jubilanten, med inviterte gjester.

Kolleger og venner ved UiB ønsker ham hjertelig til lykke med dagen!