Hjem
Institutt for økonomi
Hva kan du bli?

Sikret prestisjejobb før mastergraden er ferdig

Allerede før han skriver siste ord i masteroppgaven, har samfunnsøkonom Henrik Langsether Rainuzzo sikret prestisjetung jobb i Finansdepartementet.

Henrik Langsether Rainuzzo
SIKRET JOBB: Henrik Langsether Rainuzzo (24) går rett fra masterstudiet i samfunnsøkonomi ved UiB til prestisjetung jobb i Finansdepartementet.
Foto/ill.:
John Ivar Sunde

Hovedinnhold

Henrik Langsether Rainuzzo (24) får kort ferie etter han har fullført mastergraden i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen. Allerede i juli er han sikret jobb i Finansdepartementet, og gleder seg til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver. Han er storfornøyd med sin nye stilling, og mener han fikk stillingen som et resultat av gode resultater i studiet og at han var tidlig aktiv på arbeidsmarkedet.

– Jeg begynte å søke på stillinger allerede i høst, og fikk svært god respons på de stillingene jeg søkte, så jeg ble kalt inn til intervju flere steder, sier Henrik og nevner at Norges Bank var en av institusjonene som viste interesse for den unge samfunnsøkonomen.

Bruker analytiske ferdigheter

Rainuzzo trekker frem at hans framtidige arbeidsgiver viste stor interesse for hva han hadde lært gjennom utdanningen, og trekker særlig frem opplæringen i nytte- og kostnadsanalyse som en ferdighet som bidrog til å sikre drømmejobben.

– På samfunnsøkonomistudiet lærer vi å forstå og se de økonomiske sammenhengene som påvirker samfunnet, slik at vi blir i stand til å kunne vurdere og analysere økonomiske sider ved ulike tiltak.

På jobbintervjuet ble han utfordret til å vurdere hvilke faktorer som spiller inn når en bro skal bygges.

– Da må vi for eksempel vurdere hvordan broen bidrar til å både spare tid og eventuelt menneskeliv, dersom broen for eksempel erstatter en farlig vei. Så må denne nytteverdien veies opp mot kostnaden av å bygge broen.

Viste tidlig interesse for samfunnsøkonomi

Rainuzzo viste tidlig interesse for samfunnsøkonomi som fag, og hadde dette som valgfag i 2. og 3. klasse på videregående. Ønsket om å reise ut fra hjembyen Oslo for å studere førte han til samfunnsøkonomistudiet ved UiB, der han først tok en bachelorgrad og nå er på siste året i mastergraden. I selve masteroppgaven jobber han med å analysere et sykkeleksperiment gjennomført av Transportøkonomisk Institutt. Her ser de på hvor langt folk har syklet i en tidsperiode og hvordan ulike incentiver kan bidra til å få folk til å sykle mer. I Rainuzzo sin oppgave vil han teste to økonomiske teorier som sier noe om hvordan incentiver påvirker adferd, og se i hvilken grad dette også gjelder i sykkeleksperimentet.

Glad for utvekslingsoppholdet 

Rainuzzo forteller at han ønsket å arbeide tett på politiske beslutningsprosesser, og at offentlig sektor dermed ble et naturlig sted å jobbe.

– Jeg har lenge vært interessert i politikk, og derfor er det ekstra interessant å få jobbe der politiske beslutninger tas, og bidra i samfunnsøkonomiske beslutningsprosesser.

I tillegg til å en god jobb har studiet i samfunnsøkonomi også bydd på kulturelle opplevelser for Henrik. Muligheten til å reise på utveksling er noe han i ettertid er svært glad for at han gjorde.

– Det å få reise til Montreal i Canada og oppleve litt mer av verden var veldig givende, og jeg har blitt kjent med folk fra mange land, sier Rainuzzo som oppfordrer andre studenter til å benytte seg av muligheten til å reise som en del av utdanningen.

 

Har du lyst til å studere samfunnsøkonomi? Husk søknadsfristen 15. april.