Hjem
Institutt for økonomi
Jubilant

Gratulerer med dagen!

Førsteamanuensis Bjørn Sandvik fyller 70 år

bilde av Bjørn Sandvik
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Førsteamanuensis Bjørn Sandvik, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, fyller 70 år den 30. juni. Han tok doktorgraden ved Norges Handelshøyskole med en avhandling som studerte grunnlagsproblemer i mikroøkonomisk teori ved hjelp av formelle matematiske metoder. Etter dette ble han ansatt ved UiB våren 1991. Utenom forskningsopphold i utlandet, og opphold som gjesteforeleser i matematisk finans ved Universitetet i Zürich, har han vært ved instituttet siden. 

Ved siden av studier i matematisk finans, der han også har publisert en lærebok på norsk, har Bjørn brukt sin modelleringskompetanse på så ulike felter som helseøkonomi, trygdeøkonomi og skatteteori. 

Bjørn har en faglig bakgrunn som er utenom det vanlige. Foruten Høyere avdelings eksamen og doktorgrad fra NHH har han hovedfag i matematikk fra Universitetet i Oslo, i tillegg til eksamener fra UiO og UiB i fagene sosialøkonomi, sosialantropologi og teatervitenskap. Han har også studert filosofi i München og Oslo. Ikke til å undres over, da, at han er en usedvanlig kunnskapsrik person. Han har innsikt i de fine detaljene i avanserte økonomiske modeller, men også i andre fag og disipliner, i politikk og kultur. Dette gjør ham til en interessant diskusjons- og samtalepartner. De samme egenskapene gjør at han er en høyt verdsatt veileder på alle nivå, hvor han i tillegg til å bidra med sin faglige tyngde, også legger ned langt mer tid og engasjement enn det som er vanlig. 

Bjørns matematisk formelle, tørre, stil i mange skriftlige arbeider er motsvart av en uformell muntlig stil som er preget av uforfalsket Notoddendialekt. Som kolleger vet vi å sette pris på Bjørns uhøytidelige væremåte og store engasjement. Han er alltid villig til å bruke av sin tid til å diskutere, lese og kommentere andres faglige bidrag, og når Bjørn sier at «j´æ’kke sikker på at detta er helt rekti´», så er det alltid god grunn til å spisse ørene og ta notater.

Bjørn er et friluftsmenneske, og vi regner med at han i pensjonisttilværelsen kommer til å tilbringe mer av tiden på hytta i barndomstraktene. Men overgangen blir ikke veldig brå: vi vil nyte godt av Bjørns spesialkompetanse som emeritus selv om han nå går over i pensjonistenes rekker.               

Kolleger og venner ønsker å takke for en lang og god innsats på Institutt for økonomi og ønsker lykke til som nyslått pensjonist!

 

(Teksten stod også på trykk i Bergens Tidende fredag 29. juni)