Hjem
Institutt for økonomi
Fagseminar

Statsbudsjettet - arbeidet bak

Onsdag 10. oktober arrangerte fagutvalgene for studieprogrammene i samfunnsøkonomi og politisk økonomi et fagseminar for studentene. En fullsatt sal fikk høre to representanter fra Finansdepartementet fortelle om prosessen med å lage et statsbudsjett.

Bærenett til statsbudsjettet
Foto/ill.:
Stortinget

Hovedinnhold

Professor Kjell Erik Lommerud, Institutt for økonomi, holdt en innledende kommentar til forslaget til Statsbudsjett for 2019. Han uttrykte forsiktig glede over at budsjettet var litt kjedelig, uten store krumspring, noe han tror betyr at man har innsett at det er på tide å bremse opp oljepengebruken.  

Deretter fortalte de to representantene fra Finansdepartementet, Kristin Solberg-Watle, avdelingsdirektør i økonomiavdelingen og Silje Gamstøbakk, avdelingsdirektør i Finansavdelingen, om prosessen bak utarbeidelsen av statsbudsjettet, hvilke faglige vurderinger som gjøres underveis, om norsk finanspolitikk og hvilke utfordringer vi kan vente oss når framtidige budsjett skal utformes.

Den siste halvtimen var satt av til spørsmål fra salen, og her kjente studentene sin besøkelsestid. Spørsmålene var over snittet gode ifølge representantene fra Finansdepartementet, som fikk en vanskelig jobb med å peke ute de mest interessante spørsmålene. Disse ble premiert med hvert sitt eksemplar av statsbudsjettet, signert av finansminister Siv Jensen.

Seminaret ble avsluttet med pizza til alle fremmøtte.