Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Skal modernisere barneloven

Økonomiprofessor Kjell Erik Lommerud oppnevnt til barnelovsutvalg av regjeringen.

Barnelov
Utvalget skal blant annet vurdere reglene om samvær i barneloven på bakgrunn av rettspraksis og internasjonal utvikling og praksis.
Foto/ill.:
Illustrasjonsbilde / www.colourbox.com

Hovedinnhold

Det kunngjorde regjeringen i en pressemelding fredag. Lommerud er ansatt som professor ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Barneloven ble vedtatt i 1981, og samfunnet har endret seg mye siden den gang. Våre menneskerettslige forpliktelser har en helt annen betydning og gjennomslagskraft i dag enn da gjeldende barnelov ble vedtatt, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen, og legger til:

– En ny barnelov skal ivareta viktige hensyn som barnets beste, forholdet mellom barn og foreldre, og likestilling mellom foreldre som omsorgspersoner og forsørgere, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Utvalgets arbeid har oppstart 1. mars 2019, og utkastet til den nye, moderne barneloven skal være klart senest 18 måneder etter dette.

Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet skal utvalget «foreta en helhetlig gjennomgang av barneloven, og blant annet se mer overordnet på forholdet mellom menneskerettigheter, internasjonale konvensjoner og reglene i barneloven».

Arbeidet ledes av lagdommer Torstein Frantzen, som er tidligere professor ved Juridisk fakultet ved UiB.

Utvalget

Leder: Lagdommer Torstein Frantzen, Bergen

Medlemmer:

  • Professor Lena R. L. Bendiksen, Tromsø
  • Førsteamanuensis Torunn Elise Kvisberg, Lillehammer
  • Tingrettsdommer Anne Marie Selvaag, Trondheim
  • Advokat Marius Emberland, Oslo
  • Advokat Hanne Sverdrup Dahl, Hamar
  • Pensjonist (tidligere fylkesnemndsleder) Geir Kjell Andersland, Bergen
  • Psykologspesialist Nadia Ansar, Oslo
  • Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen