Hjem
Institutt for økonomi
Fordypning på profesjonsstudiet

Anbefalte fagprofiler i samfunnsøkonomi

For dem som ønsker tydeligere fordypning i løpet av studiet, har instituttet laget to anbefalte fagprofiler.

Hovedinnhold

  • «Velferd og politikk» er anbefalt for studenter som sikter seg inn mot å jobbe i offentlig sektor
  • «Bedrift, strategi og marked» er anbefalt for studenter som sikter seg inn mot å jobbe i privat sektor

Listen over emner vil bli oppdatert og vil derfor endre seg over tid, men vil alltid bestå av emner som naturlig hører sammen innenfor de to profilene. Du kan selvsagt velge fordypning etter egne ønsker, og du kan kombinere emner på tvers av profilene. 

SemesterVelferd og politikk
5 (høst)ECON310 - Mikroøkonomisk analyse (obligatorisk)
ECON340 - Økonometri I (obligatorisk)
velg en av:
ECON220 - Velferdsstatens økonomi
ECON260 - Næringsøkonomi og konkurransepolitikk
6 (vår)

ECON290 - Bacheloroppgave (obligatorisk)
velg to av:
ECON217 - Challenges of Global Poverty
ECON218 - Næringsstruktur og internasjonal handel/
ECON225 - Politisk økonomi: økonomiske perspektiver

7 (høst)ECON330 - Makroøkonomisk analyse (obligatorisk)
ECON381 - Praksisbasert prosjektarbeid

Senere semester - se anbefalte fagprofiler på masternivå.

SemesterBedrift, strategi og marked
5 (høst)ECON310 - Mikroøkonomisk analyse (obligatorisk)
ECON340 - Økonometri I (obligatorisk)
velg en av:
ECON260 - Næringsøkonomi og konkurransepolitikk
ECON261 - Investering og finansiering I
6 (vår)

ECON290 - Bacheloroppgave (obligatorisk)
velg to av:
ECON218 - Næringsstruktur og internasjonal handel 
ECON263 - Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar
ECON264 - Financial Technology

7 (høst)ECON330 - Makroøkonomisk analyse (obligatorisk)
ECON381 - Praksisbasert prosjektarbeid

Senere semester - se anbefalte fagprofiler på masternivå.