Hjem
Institutt for økonomi
Merittering

Professor Frode Meland merittert som fremragende underviser!

SV-fakultetets styre vedtok i går å tildele fire professorer status som fremragende underviser, og blant dem er instituttets egen Frode Meland. Vi gratulerer!

Professor Frode Meland
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Merittering som fremragende underviser gis til undervisere som i spesielt høy grad bidrar til å heve kvaliteten på undervisningen ved fakultetet.

I grunngivningen for å tildele Frode Meland denne statusen heter det: 

"Han viser gjennom søknaden og intervjuet på en overbevisende måte at hans pedagogiske prinsipper er styrende for hans pedagogiske praksis. Han oppsøker og bruker tilbakemeldinger fra studentene svært aktivt, og er opptatt av hvordan han best kan skape sammenheng mellom læringsmål, undervisning og vurdering. En vesentlig styrke ved søknaden er den problemorienterte og empiriske tilnærming til utviklingen av undervisningen som Meland dokumenterer. Han søker aktivt og systematisk etter tiltak for forbedring, iverksetter tiltak, og forsøker å måle effekten av dem. Denne tilnærmingen er med å styrke hans søknad på alle fire kriterier: han har et klart fokus på studentenes læring, utvikler undervisningen systematisk over tid, forsker på egen undervisning, og deler erfaringer av tiltakene med kolleger".

Les saken på SV-fakultetets side her.