Hjem
Institutt for økonomi
Redaktør

Hagen ny redaktør for Samfunnsøkonomen

Professor Rune Jansen Hagen er ny redaktør for Samfunnsøkonomen. Dette er Norges eneste fagtidsskrift for samfunnsøkonomiske spørsmål og problemstillinger.

Professor Rune Jansen Hagen
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Samfunnsøkonomene er en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for dem som har høyere eksamen i samfunnsøkonomi fra universitet eller høyskole. De utgir fagtidsskriftet Samfunnsøkonomen, som kommer ut seks ganger i året. Tidsskriftet har tre redaktører. Professor Rune Jansen Hagen ved Institutt for økonomi er nå en av disse. De andre to er Professor Jan Yngve Sand, Universitet i Tromsø og Professor Gaute Torsvik, Universitetet i Oslo.

"Jeg ser frem til å jobbe sammen med Gaute Torsvik og Jan Yngve Sand og få lese og kommentere mange gode og interessante artikler, analyser og kommentarer av dyktige norske samfunnsøkonomer," sier Hagen.

Hagens forskningsfelt er internasjonal økonomi og utviklingsøkonomi, med særlig fokus på bistand. Han underviser i politisk økonomi på bachelornivå og utviklingsøkonomi på master.