Hjem
Institutt for økonomi
Jobberfaring

Mulighet for internship på master

-Internship er en fin mulighet til å ta i bruk lærdommer fra studiet i reelle problemstillinger, og anbefales til alle masterstudenter.

Masterstudent Sunniva Schumacher Hillesund
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Mange masterstudenter i samfunnsøkonomi ved UiB velger å søke internship for å få spennende og relevant arbeidserfaring i løpet av studiet. Dette kan være alt fra konsulentselskap og statlige aktører til større internasjonale selskap. Selv har jeg hatt internship i både Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og konsulentselskapet Oslo Economics. Instituttet forsøker også så langt mulig å legge til rette undervisning for studenter om oppholdet skulle strekke seg inn i semesteret.

I NVE jobbet jeg ved hovedkontoret i Oslo, hovedsakelig ved seksjon for regulering av nettjenester. Her fikk jeg lære om oppbyggingen av strømnettet i Norge og hvordan aktørene i dette markedet reguleres. Jeg jobbet tverrfaglig med ingeniørstudenter, og skrev en rapport om forbrukeres fleksibilitet i bruk av energi fra strømnettet. Vi satte opp en optimeringsmodell og undersøkte hvilke insentiver dagens tariffordninger gir samt om dette fører til effektiv bruk av strømnettet.

I Oslo Economics jobbet jeg blant annet med en nasjonal kartlegging av fritidskortordninger i kommunene og med den samfunnsøkonomiske betydningen av innsparinger i reisetid, begge på oppdrag for offentlige aktører. Jeg inngikk i team med faste ansatte, og jobbet med både datainnsamling og analyser samt mer teoretisk argumentasjon og rapportskriving.

Flere masterstudenter ved UiB har blant annet hatt internship i departement, der de har fått innblikk i hvordan det er å jobbe i et miljø med faglig tyngde, tett på politisk ledelse. Andre har jobbet i private selskap der eksempelvis strategi og markedsanalyse i større grad er fokus.

Studentene har blant annet hatt arbeidsoppgaver som omfatter dataanalyse, presentasjoner og rapportskriving. De har jobbet med alt fra priselastisiteter, selskapsskatt, konkurransevilkår, finansiell stabilitet, risikohåndtering og det grønne skiftet. Studentene opplever at dette er en god mulighet til å utfordre seg selv faglig og få erfaring fra arbeidslivet. Internship er altså en fin mulighet til å ta i bruk lærdommer fra studiet i reelle problemstillinger, og anbefales til alle masterstudenter.

Flere masterstudenter også har fått mulighet til å jobbe ved ambassader og som forskningsassistent ved ulike forskningsinstitusjoner. 

 

Les mer om studieprogrammene ved Institutt for økonomi.