Hjem
Institutt for økonomi
Nytt arbeidsnotat

Ny undersøkelse viser at samfunnsøkonomer kommer raskt i jobb og tjener bra

Hva tjener samfunnsøkonomer? Hvor raskt får de jobb etter endt utdannelse? Et nytt arbeidsnotat viser at samfunnsøkonomer kommer like godt ut som jurister.

bildet viser en penn på papir med grafer
Foto/ill.:
Ilustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

Masterstudent Sunniva S. Hillesund og professor Hans K. Hvide ved Institutt for økonomi har brukt registerdata som fanger hele den norske populasjonen til å forsøke å svare på disse spørsmålene i et nytt arbeidsnotat (les arbeidsnotatet her).

Hovedfunnet er at personer med mastergrad i samfunnsøkonomi likner jurister både med tanke på lønnsnivå og lønnsutvikling, og hvor raskt en får fulltidsarbeid. 85 prosent av samfunnsøkonomer med avlagt grad etter 2002 hadde fulltidsjobb året etter avlagt grad, mot 88 prosent for jurister. Gjennomsnittslønn for samfunnsøkonomer i fulltidsarbeid var i 2017 rundt kr 882 000, mot 858 000 for jurister.

hva_de_tjener_i_2017._gjennomsnitt
Foto/ill.:
Hans K. Hvide/Sunniva S. Hillesund