Hjem
Institutt for økonomi
Nye postdoktorer

To nye postdoktorer ved instituttet

Den siste tiden har instituttet tilsatt to nye postdoktorer, Anantha Divakaruni og Eirik André Strømland.

Institutt for økonomi
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Anantha Divakaruni startet i stillingen i oktober 2019. Hans forsking har som primærfokus corporate finance og financial technology, og da særlig kryptovaluta. Anantha underviser kurset ECON264 Financial Tecnology, et kurs som passer best for tredje års bachelorstudenter.

Anantha har Bachelor of Engineering in Computer Science fra JNTU, India, Master of Finance fra Vlerick Business School, Belgia, og ph.d. i Business Economics fra Gent University, Belgia. Som del av sin ph.d. hadde han ett års utenlandsopphold ved Schulich School of Business, Toronto, Canada, for å gjøre forskning på internasjonale oppkjøp. I tiden før han kom til Universitetet i Bergen, var Anantha forsker ved Saïd Business School, University of Oxford.

Eirik André Strømland tiltrådte som postdoktor i januar i år. Han har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen, og disputerte for ph.d.-graden samme sted i juni 2019. Høsten 2019 var han universitetslektor ved Institutt for økonomi.

Eiriks forskningsinteresser er på området eksperimentell økonomi.