Hjem
Institutt for økonomi
Disputas

Anne-Lise Breivik disputerer

Anne-Lise Brevik disputerer fredag 24. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Determinants of Health and Labor Market Outcomes"

Opponenter:

  1. Associate Professor Erik Grönqvist, Institute for evaluation of labour market and education policy, Uppsala.
  2. Associate Professor Miriam Wüst, Department of Economics, University of Copenhagen

Det tredje medlemmet i komiteen er professor Kjell Vaage, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Disputasen ledes av settedekan professor Jacob Aars.

Hvordan delta i prøveforelesning og disputas

Velkommen til virtuell prøveforelesning og disputas! Arrangementet holdes i programmet Zoom. For å delta i prøveforelesningen og disputasen klikker du på lenkene lenger ned.

Vi ber publikum om å ankomme prøveforelesningen tidligst kl. 10.10 og disputasen tidligst kl. 13.10. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet.

Videre ber vi om at publikum har mikrofon og kamera avslått under hele arrangementet.

Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio melder seg per epost til Jannicke.Lervik@uib.no innen kl. 14.00 fredag 24. april 2020. Andre spørsmål kan også sendes hit.

Avhandlingen finnes her. Det er ikke tillatt å lagre, dele eller skrive ut avhandlingen.

  • Prøveforelesning fredag 24. april kl. 10.15 – lenke (passord: 018748)
  • Disputas fredag 24. april kl. 13.15 – lenke  (passord: 003804)

Siden møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller flere komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet.