Hjem
Institutt for økonomi
Nytt studietilbud

Nytt spennende sivilingeniørstudium i IKT og økonomi

Universitetet i Bergen lanserer i disse dager et flunkende nytt integrert masterprogram i IKT og økonomi (ITØK) som leder fram mot tittelen sivilingeniør.

Sivilingeniør i informasjonsteknologi og økonomi

Produsent:
Kindea Labs

Hovedinnhold

Studiet er et samarbeid mellom Institutt for informatikk ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet,  Institutt for informasjons- og medievitenskap og Institutt for økonomi ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet. Programmet administreres av Institutt for økonomi, og flere andre institutt er også bidragsytere i programmet.

ITØK-programmet gir studentene solide kunnskaper innenfor både IKT og økonomi, og gir muligheter for spesialisering innenfor en rekke områder som kunstig intelligens, fintech, corporate finance, markedsanalyse, maskinlæring, big data og strategi.

«Vi tror vi har utviklet et studium som på en unik måte kombinerer teknologisk og økonomisk innsikt, og som gir en kompetanse som vi vet er sterkt etterspurt i arbeidsmarkedet», sier instituttleder ved Institutt for økonomi, Tommy Staahl Gabrielsen.

«Vi er mange som har arbeidet hardt for opprettelsen av dette programmet, og vi er i dag glade og stolte for at vi nå er i mål og kan starte opptak på programmet fra høsten 2021.»