Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Karrieredag for økonomistudenter

2. februar 2023 gikk karrieredagen til Econos av staben i Universitetsaulaen. Dette er en dag Studentforeningen har jobbet mot og sett frem til i et helt halvår. Og for en suksess dette var! Aulan var fylt med ivrige studenter og spente arbeidsgivere, med en god blanding av latter og småprat. Vi har intervjuet Leder for Econos, Nora Damlien, for å få et innblikk i hele prosessen bak denne dagen.

Neste
Bilde av standen til oslo economics
Foto/ill.:
Christer Voll
1/10
Bilde av studentene på popvit.foredrag
Foto/ill.:
Christer Voll
2/10
Bilde av studenter ved stand
Foto/ill.:
Christer Voll
3/10
Studenter på karriere messen
Foto/ill.:
Christer Voll
4/10
Studenter på karriere messen
Foto/ill.:
Christer Voll
5/10
Bilde av student som smiler
Foto/ill.:
Christer Voll
6/10
Bilde av student ved stand
Foto/ill.:
Christer Voll
7/10
Bilde av studenter ved stand 2
Foto/ill.:
Christer Voll
8/10
Bilde av populærvitenskapelig foredrag som ble holdt på karrieredagen
Foto/ill.:
Christer Voll
9/10
Bilde fra galla
Foto/ill.:
Christer Voll
10/10
Tilbake

Hovedinnhold

Vi fikk til slutt 20 virksomheter, rundt 50 bedriftsrepresentanter, på stand og to aktører som holdt populærvitenskapelig foredrag og bedriftspresentasjon.

 

Hva var motivasjonen bak å arrangere noe slikt?

Det har ikke tidligere blitt arrangert en Karrieredag for økonomistudenter ved Universitet i Bergen, og det følte vi var på tide å gjøre noe med. Vi ble motivert av å se den lave scoren for tilknytning til arbeidslivet på Studiebarometerert. Dette var noe vi selv hadde tenkt over og savnet - så med det ønsket vi å skape en plattform for å knytte studenter nærmere næringslivet. Karrieredagen hadde nettopp dette som mål ettersom vi anser det som viktig å bli kjent med arbeidsmulighetene, og knytte nettverk i næringslivet.

Det var i tillegg viktig for oss å skape bransjenærhet, og prøve å presentere ulike sektor man kan jobbe innenfor. Det er utrolig mange spennende muligheter man får som økonomistudent ved UiB, og det er noe vi ønsker å kaste lys over. Som student kan det til tider virke svevende hva man kan gjøre etter fullførte studier, og hvordan man kan benytte kompetansen man opparbeider seg fra studiet inn i videre karriere – her tror vi karrieredagen kan være verdifull når det gjelder å synliggjøre mulighetene, og ikke minst inspirere studentene.

 

Når begynte dere med planleggingen?

Det var i slutten av september Carla Braastad Grape og jeg startet arbeidet med å planlegge, og tilrettelegge for en karrieredag. Prosessen startet med å danne et Karrieredagsstyret bestående av leder for Karrieredagen Carla, Økonomiansvarlig Håvard Rørtveit, Dagskomitéansvarlig Shadi Victoria Ek, gallaansvarlig Gabriel Hveem, og meg. Etter dette ble det dannet en komite som var ansvarlig for programmet for dagen med booking av virksomheter til strandområdet, og foredrag/bedriftspresentasjoner med spennende aktører. De har virkelig stått på, og gjort en veldig god jobb med å få inn mange spennende bedrifter. Det ble også nødvending å opprette en Gallakomiteen som hadde ansvaret for avslutningen på dagen – nemlig gallaen. Denne gjengen har også lagt ned en strålende innsats for å planlegge avslutningen av dagen.

Vi hadde akkurat tiden av veien, men startet nok litt i seneste laget. Etter mange sene kvelder i høst, og under eksamensperioden kom vi oss gjennom det sammen. Det var noen bedrifter som allerede hadde lagt planene for vårsemestret da vi tok kontakt med dem, vi har derfor erfart at vi må starte tidligere for neste års Karrieredag.

 

Hva vil du si bedriftene syns om opplegget?

Ut ifra tilbakemeldingsskjemaene vi sendte ut er det nesten utelukkende positive tilbakemeldinger – noe som er veldig stas å høre! Det skal også sies at bedriftene var fornøyde med studentene som møtte opp på dagen. Økonomistudentene ved UiB har nå et enda bedre rykte. Det er allerede flere av bedriftene som var med i år, som ønsker å delta neste år, noe vi synes er veldig hyggelig.

Bilde av bedriftspresentasjonen til Equinor
Foto/ill.:
Christer Voll

Hva vil du si dere har lært mest av selve prosessen med å planlegge slikt?

Viktigheten av å samarbeide, i tillegg hvor essensielt det er med god kommunikasjon og planleggingen for å få til et så stort arrangement på så kort tid. Det hadde aldri gått å arrangere dette uten hjelpen fra både medlemmer i Econos, og andre som har hjulpet oss på veien. På selve dagen var det 50 frivillige i sving som bidro med alt fra opprigging, mottakelse av bedriftsrepresentanter til garderobevakter – så vi er veldig takknemlig for engasjementet og innsatsen til alle involverte.

 

Møtte dere på noen utfordringer?

Det har vært flere utfordringer på veien. Blant annet fikk vi virkelig kjenne den høye inflasjonen på kroppen i januar da hotellet gallaen skulle være på, hadde satt opp prisene markant. Det gjorde at samtlige i Karrieredagsstyret fikk forstyrret nattesøvnen, og kjente på stresset rundt mulige budsjettsprekker. Det endte heldigvis fint!

 

Ser dere for å arrangere noe slikt igjen?

Ja definitivt! Vi håper at dette er starten på en tradisjon. Det at den første Karrieredagen ble så godt mottatt, av både besøkende og bedrifter, gjør at dette er noe vi ønsker å videreutvikle.