Hjem
Institutt for økonomi

Alumni

ALUMNINYTT er et nyhetsbrev som fungerer som et nettverk mellom nåværende og tidligere studenter ved Institutt for økonomi. Nyhetsbrevet er en møteplass for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling, og kontaktnett mellom institutt og samfunns- og arbeidsliv. Alumninytt blir publisert 3-4 ganger i året.

Hovedinnhold

ALUMNINYTT: