Hjem
Institutt for økonomi

Forskerutdanning

Instituttet utdanner forskere gjennom sin PhD-utdanning. Denne er knyttet opp til SV-fakultetets doktorgradsutdanning.