Hjem
Institutt for økonomi

Publikasjoner

Institutt for økonomi har fire publikasjonsserier; Working Papers in Economics, Vitenskapelige publikasjoner, Særtrykk og Doktoravhandlinger.

Hovedinnhold

Working papers ligger ute i fulltekstversjoner.

Vitenskapelige publikasjoner er listet fra 1992 og frem til i dag.

Doktoravhandlinger er listet fra 1978.