Hjem
Institutt for økonomi

Masteroppgaver

De senere års masterkandidater fra Institutt for økonomi med tittel på masteroppgave finner du her. Noen av de nyere oppgavene er tilgjengelig i fulltekstformat i BORA (Bergen Open Research Archive).

Hovedinnhold

2023

VÅR 2023

Amir, Taibah: Langsiktige effekter for uføretrygdedes arbeidstilbud etter uførereformen i 2015 (veil. Ahsan).

Batsaikhan, Bat Ariuna: International Monetary Fund: An organization with global goals? A theoretical thesis analyzing the link between the USA and the IMF (veil. Fiala).

Berhie, Fnan Bashay: Effekten av mikrokreditt på barns skolepåmelding i Bangladesh (veil. Ahsan).

Bethuelsen, Ståle: Fôrproduksjon til havbruksnæringen. En True Cost Accounting-analyse (veil. Wang).

Bjørnstad, Frida Standal: Privacy Regulations’ Effect on Consumer Behavior Online: A Theoretical and Behavioral Economic Review (veil. Mauring).

Borthen, Dina: Effekten av introduksjonsprogrammet for flyktninger (En empirisk analyse) (veil. Bratberg).

Coldal, Lisa: The Role of Third Countries in the Effectiveness of Economic Sanctions. With a case study of sanctions against Russia (veil.Hagen).

Daae, Erica Daniella: Consumer Privacy and Product Steering versus Price Discrimination in the Online Market (veil. Mauring).

Fosnes, Eirik: Effekten av tidlig barnehagegang på politiske preferanser (veil. Johnsen).

Grønsberg, Lena Hetland: Oppdrettsnæringens bidrag til sysselsetting I norske kystkommuner – En empirisk analyse basert på paneldata (veil. Riise).

Gunnersen, Malin Vaule: Er det en boble i Oslos boligmarked? (veil. Hvide).

Hansen, Eirik: Fører verdsettelsesrabatter ved formuesskatt til endret sparing? (veil. Hvide).

Hansen, Johan Widding: Can attention explain the abnormal dynamics of the stock market? (veil. de Haan).

Hatland, Silje Brakstad: Do investors penalize lack of prevention of ESG incidents? (veil. Hvide).

Helgesen, Jeppe Holm: Real estate, risk, return and optimal portfolios (veil. Hvide).

Hellsaa, Magnus Flemmen: Always online, a blessing or curse? An empirical look into the effects of the Internet on the educational attainment of Norwegian youth (veil. Ginja).

Herse, Olav Bjørneset: Effekten av subsidierte billettpriser på generaliserte reisekostnader og etterspørselen i kollektivtransporten (veil. Kaarbøe).

Hilllesund, Ruth Sofie: Effekten av klimaendringer på matsikkerhet i Afrika (veil. Ahsan).

Holandsli, Ruben Amundsen: Grunnrenteskattens nøytralitet i kraftsektoren (veil. Hagen).

Jensen, Alina-Merethe Selnes: Havbrukstillatelser sin effekt på norske kommuners skatteinngang (veil. Wang).

Joensen, Joachim: Mikrofinans og myndiggjering av kvinner i Bangladesh (veil. Ahsan).

Johannessen, Oscar Munyiri: Perspektiver på hvorvidt sentralbanken er uavhengig (veil. Hagen).

Kaur, Jaspreet: Helseeffekter av oljekrisen i 2014 (veil. Bratberg).

Knapstad, Harald: The effect of inheritance taxation on labour supply (veil. Divakaruni).

Leiknes, Erlend Pedersen: Hvorfor har sykefraværet sunket i overnattings og serveringsvirksomheten? (veil. Wang).

Naurdinova, Khava: Migrasjon. Hvilke faktorer driver migrasjon, og hvilke virkninger har migrasjonspolitikken? (veil. Hagen).

Panchalingam, Thaniya: Virkningen av automatisering og arbeidsinnvandring på valgresultater i Norge (veil. Johnsen).

Rakkenes, Vita Kruchov: Gender Differences  in Climate-Friendly Investments in Norwegian Agriculture and the Effect of Norm-Nudging (veil. de Haan).

Revheim, Amalie Dahle: Konsesjonssystemet i den norske oppdrettsnæringen – en analyse av eksternaliteter (veil. Riise).

Røraas, Sigurd: Arbeidsmarkedseffekter av kontantstøtten (veil. Johnsen).

Seeberg, Marte: Avisenes finansieringsdilemma (veil. Johansen).

Seip, Matias Vidnes: Necessity Is the Mother of Invention: How Minimum Wages Affect Innovation (veil. Goñi).

Sele, Sveinung: Er statlig eierskap en faktor? En faktormodellanalyse av statlig eide selskaper på børs (veil. Divakaruni).

Stavnesli, Anders Hagset: Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet (veil. Vagstad).

Sæther, Marit Ommundsen: Optimal regulering av forurensing under imperfekt konkurranse (veil. Meland).

Søgnen, Johanne Irene Hoff: Hvordan økonomiske virkemidler påvirker forbrukeratferd i den norske transportsektoren (veil. Tjøtta).

Valø, Ellen Andrea Riseng: Sammenhengen mellom differensiert basistilskudd og fastlegers innsatsnivå (veil. Kaarbøe).

Vikingstad, Jon: Overlappende eierskap, produktdifferensiering og innovasjon (veil. Johansen).

Vøllestad, Nils Andreas: Switching Costs in the Norwegian Banking Sector (veil. Johansen).

 

2022

VÅR 2022

Braut, Gard Severing Kvamme: Har kvalitetsreformen hatt en effekt på lønnsinntekten fem år etter å tatt en grad av høyere utdanning (veil. Aakvik).

Brunstad, Jens Crisitan: Spillover-effekter og felles pensjonsbeslutning for par i forbindelse med pensjonsreformen i 2011 (veil. Aakvik).

Emhjellen, Marianne Espeseth: Prisgjennomsiktighet i dagligvaremarkedet (veil. Johansen).

Engjom, Heidi: Sosial ulikhet i helse – En empirisk studie av kjønnsforskjellen innen utdanning fra perioden 1998 -2019 (1.veil. Vaage, 2.veil. Kaarbøe).

Fjellsende, William Leithaug: Inntektsrelatert ulikhet i bruk av helsetjenester i perioden 2002-219 (veil. Vaage).

Graarud, Håvard Rønningen: Covid-19 pandemien og tillit. En studie om hvorvidt smittetrykk har påvirket tillit i befolkningen (veil. Haaland).

Gregori, Sarah Angelica: Implikasjoner av overlappende eierskap: En teoretisk analyse (veil. Lømo).

Grønningsæter, Selma: Net Neutrality and Investments Incentives: An empirical analysis (1.veil. Mauring, 2.veil de Haan).

Gurandsrud, Elida Sofie: Redusert sykefravær i industrisektoren. Hva betyr endringer over tid i arbeidsstyrkens sammensetning? (veil. Grasdal).

Guttormsen, Andreas Jahnsen: Dagens og morgendagens konsumenttilpasninger i veitransporten: En analyse av erstatningsbeslutningen for bil (1.veil. Meland, 2.veil. Amundsen).

Haug, Kaja: Oppkjøp av potensielle konkurrenter og «killer acquisitions». Implikasjoner for innovasjonsinsentiver og konkurranse (veil. Johansen).

Hoel, Trygve: Why do only some firms participate in International Trade? What differentiate firms who export and/or do FDI from firms that do not? (1.veil Divakaruni, 2. Meland).

Holmsen, Marie Solvang: Kan bruk av algoritmer forenkle prissamarbeid? (veil. Lømo).

Kjøge, Fredrik Alexander: Kjønnsforskjeller i uføretrygden (veil. Bratberg).

Krokedal, Linn: Arbeidsavklaringspenger. En sammenligning med erstattede ordninger (veil. Bratberg).

Lindalen, Ingvild Hagen: Rentens effekt på konsumet til norske husholdninger. En heterogenitetsstudie ved hjelp av mini-NEMO (1.veil. Vagstad, 2.veil. Lommerud).

Orset, Eivind: Elsertifikatordningen: En teoretisk analyse av elsertifikater som subsidie (veil. Tjøtta).

Rubi, Erlend Emilio Sølvberg: Lokalpolitisk forskjellsbehandling av elsparkesykler og bysykler i Bergen (veil. Tjøtta).

Samuelsen, Emma: Bidrar økt konkurranse mellom fastleger til økt bruk av antibiotika? (1.veil. Kaarbøe, 2. veil. Riise).

Schioldborg, Mathias: Carbon Leakage: The case of Norway. An empirical paper examining how Norwegian CO2 trade patterns respond to bilateral cost levels (1.veil. Vaage, 2.veil. Amundsen).

Skurtveit, Embla Elisabeth: Helseeffekter av redusert luftforurensing: En eventstudie av utfasingen av kullkraft i England (veil. Riise).

Sommerlade: Jens Petter Lund Kittilsen: Hvor kostnadseffektivt er et kutt i norsk petroleumsproduksjon som klimatiltak? (veil. Vagstad).

Sørlie, Thea Kristine Hovelsrud: Uføretrygdet som ung voksen. En sammenlikning av uførerisikoen i 1996 og 2019 (veil. Bratberg).

Thorstensen, Julie Charlotte: Sammenhengen mellom korrupsjon og økonomisk vekst: en empirisk undersøkelse (veil. Ahsan).

Tilrem, Erlend Borge: Mangel på konsentrasjon? Ein empirisk analyse av norsk bistandsspreiing (veil. Hagen).

Tvinnereim, Sara Øyen: Fører tilgang til privat behandlingsforsikring til økt bruk av prisfølsomme hjelpetjenester? (veil. Kaarbøe).

 

HØST 2022

Eddudottir, Brynhildur Sol: Increased supply of primary health care services (veil. Ginja).

Bohlin, Mathias Tveit: The Effects of Bitcoin Mining On the US Electricity Market (veil. Divakaruni).

Bergkvam, Sindre Lea: Optimale skattestrukturer: En litterær undersøkelse av vekstoptimale skattestrukturer i OECD land (veil. Hagen).

Sandboe, Erlend: Den norske skjerminsstøtten og konsekvenser for konsum av frukt og grønt (veil. Vårdal).

2021

VÅR 2021

Aschjem, Anna Skiaker: Skattesystemer i utviklingsland. Konsekvenser av økt beskatning for bedrifter (veil. Hagen)

Bachmann, Mats Edwin: Hva er de konkurranseøkonomiske effektene av prisparitetsklausuler? (veil. Lømo)

Bakketeig, Serina Svindland: Hvordan påvirker teknologisk utvikling etterspørselen etter arbeid? – En gjennomgang av økonomisk litteratur og analyse av sysselsettingen i finansnæringen i Norge etter år 2000 (veil. Grasdal)

Brekke, Ina: Effekten av prisparitetsklausuler på investering (veil. Johansen)

Gundersen, Mathilde Tofte: Broken Promises or No Promises at All? – A Comparison of DAC and NON-DAC Donors’ Consideration of Corruption in Aid Allocation (veil. Seidel)

Hannestad, Ole Hjørnegård: Sensitivitet for boliglånsrenter: Hvilke kundegrupper har størst risiko for avslutning ved en renteøkning? (veil. Hvide)

Holt, Erlend Hammershaug: Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – Avhenger de av næringsgruppe? (veil. Aakvik)

Hopperstad, Kine: Effekten av ei regulering av delisting på detaljistar si kjøparmakt i den norske daglegvaremarknaden (veil. Vagstad)

Hovdenakk, Arne Hesjedal: Machine learning vs logistic regression in credit scoring: A trade-off between accuracy and interpretability? (veil. de Haan)

Jensen, Per-Martin: Travlere lege – mindre oppfølging? Fastlegers behandling av pasienter med depresjon etter Samhandlingsreformen (veil. Grasda)

Johansen, Sara Lee: Fastlegens betydning i dialogmøte 2 for sykmeldte med depresjon: en empirisk studie (veil. Grasda)

Jonassen, Hedda: Fungerer resultatbasert bistand? En teoretisk analyse av vaksinealliansen Gavi sine resultatbaserte programmer (veil. Hagen)

Kallevik, Torgeir Fosen: Malaria & Fattigdom (veil. Hagen)

Kversøy, Jørgen: The Effect of Doctor Interaction in Local Peer Networks on Prescription Behavior: Empirical Study on Peer Effects among Cardiologists (veil. Ginja)

Lilletvedt, John Sæten: Sensitivity: An inquiry into the robustness of model calibration as used in modern macroeconomic research (veil. Strømland)

Melås, Frida Larsen: Effekten av fedrekvote på sannsynlighet for skilsmisse (1.veil. Vaage, 2.veil. Bratberg)

Nokken, Caroline Herland: Analyse av offentlege inngrep i venturekapitalmarknaden (veil. Hvide)

Rytter, Even: Economic growth, institutions and corruption: An empirical study (veil. Ahsan)

Sandvik, Adrian Solheim: Group-based agricultural index insurance (veil. Hagen)

Sæ, Endre Ivar Østvik: Effekter av horisontale fusjoner på innovasjonsinsentiver (veil. Johansen)

Thuen, Vegard: En empirisk studie av emisjoner på Oslo Børs (veil. Hvide)

Tveiten, Hedda Rytter: Fortsatt en innsidebørs? En studie av hvorvidt primærinnsidere oppnår abnormal avkastning på Oslo Børs (veil. Hvide)

Velalakan, Anurathan Kristian: Makroøkonomisk undersøkelse i verdensmarkedet for fersk oppdrettslaks – Har avstand og valutakurs en innvirkning på Loven om én pris? (veil. Vårdal)

Vigsø, Kristian Bjørndal: Hvem emigrerer fra Norge? (1.veil. Bratberg, 2.veil. Vaage)

Waldrop, Audun Steinson: Competitive effects of cross-ownership in the Norwegian publishing industry (veil. de Haan)

Williams, Alexander Robert: Ingen arbitrasje: Eiendom og selskapsobligasjoner (veil. Hvide)

 

HØST 2021

Høyseter-Fjelddalen, Magne: Brukes lokale partiprogrammer til "vote buying" i Norge? (veil: Ginja)

Kausland, Lars Christian: Hvordan lojalitetsprogrammer kan påvirke konkurransen i dagligvaremarkedet (veil: johansen).

2020

VÅR 2020

Abusaada, Nada: Hvordan velger vi? Effekten av ulike demografiske og metodologiske variabler på valg i ultimatum-, diktator- og tillitspill: en litteraturoversikt (veil. Tjøtta).

Ag, Alexander: Nedsiderisiko i norsk økonomi i lys av Norges Banks indikatorer for en god motsyklisk kapitalbuffer (1.veil. Vårdal, 2.veil. Vaage).

Beeder, Monica: The effect of a supply shock in the production of cocaine on violence: Evidence from Colombia and Venezuela (1.veil. Hagen, 2.veil. Strømland).

Bergh, Casper C.: Hvordan påvirkes norske dagligvarebutikker av konkurranse fra en stor internasjonal aktør? (veil. Strømland).

Byenstuen, Lars J. Berg: Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen 2011. Var det geografisk variasjon? (1.veil. Aakvik, 2.veil. Vaage).

Bøe, Maren: Drivkreftene bak fordelingen av bistand og andre offisielle kapitalstrømmer fra Kina til Verden: En replikasjonsstudie av Dreher m. fl. (2018) (veil. Hagen).

Espeland, Magnus: Økonomisk evaluering av hesteassistert terapi (veil. Riise).

Fauth, Mascha J.: A violent downside of health care for all? On the effect of universal health insurance on home violence in Mexico and possible perverse impacts of well-intended policy (veil. Ginja).

Helgøy, Karen E.: The Switching Cost Puzzle (veil. Johansen og de Haan).

Hillesund, Sunniva S.: Syk av samhandling? Sykefravær blant sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien etter Samhandlingsreformen (veil. Grasdal).

Karevoll, Gurid G.: Measuring Particle Matter Air Pollution in Bergen Caused by Traffic in 2017 – 18 (1.veil. Aakvik, 2.veil. Riise).

Marøy, Hannah: Vertikale fusjoner i digitale plattformmarkeder (veil. Lømo).

Mundal, Else: Intergenerasjonell inntektsmobilitet: Betydninga av familiestorleik og plassering i søskenflokken (veil. Bratberg).

Mørch-Lampe, Oscar B. A.: Konkurranseøkonomiske implikasjoner av overlappende eierskap I(veil. Lømo).

Norgren, Ingrid: Valg med ulikt utgangspunkt: Tar vi samme avgjørelser for andre som for oss selv? (veil. Tjøtta).

Skodje, Beate L.: Resultatbaserte bistandsavtaler i den norske klima- og skogsatsingen: Klimaeffekt og samarbeidsland (1.veil. Hagen, 2.veil. Aakvik).

Tellnes, Vilde R.: Institusjonene og kulturens rolle i økonomisk utvikling. Sør-Afrika som eksempel (veil. Hagen).

Øystese, Harald M.: Nyttegraderte egenandeler: Frigjør det ressurser i helsevesenet? (veil. Riise).
 

HØST 2020

Bjørnevik, Tord Lauvland: Den Norske Typen (veil. Serdarevic).

David-Andersen, Ania Sofie Reiret: Sosial  ulikhet i bruk av helsetjenester (veil. Grasdal).

Hoff, Harald Christian: For en neve dollars til: Hvilken rolle spiller private pengeoverføringer fra utlandet for husholdninger i Somalia? (veil. Hagen).

Kanestrøm, Klas Rogne: Deterrence, the only reason for tax compliance? (veil. Strømland).

Killi, Magnus Nergård: Fotballbaner; privat gode eller kollektivt klubbgode? Hvem bør tilby godet og hvem skal kunne konsumere godet? (veil. Tjøtta).

Langaas, Sverre Falck: Intergenerasjonell inntektsmobilitet: hvordan forklare den geografiske variasjonen? (1.veil. Bratberg, 2.veil. Aakvik).

Magnesen, Even Jordal: Effekter av krysseierskap på konkurransen i det norske kraftmarkedet (1.veil. Meland, 2.veil. Vagstad).

Solevåg, Jonas Akselsen: Vertikale bindinger og investeringsinsentiver i strømmemarkedet (veil. Gabrielsen).

Sundal, Louise-Mari Høie: Konfidensielle kontrakter ved offentlige innkjøp av legemidler (1.veil. Meland, 2.veil. Vagstad).

 

 

2019

HØST 2019

Kahrs, Christiane Hansen: Et forbud mot asymmetriske innkjøpspriser i en modell med etterspørselsøkende investering (veil. Teis Lunde Lømo).

Rosenvinge, Vegard: Nettnøytralitet og økonomiske insentiv. En tosidig markedsanalyse (veil. Bjørn Olav Johansen).

Valland, Rene Alexander Andersen: Nowcasting av norsk BNP med maskinlæringsalgoritmer (veil. Arild Aakvik).

Vold, Erik Andreas: Porteføljeoptimering og diversifiseringsfordeler. Kan en optimeringsalgoritme basert på Markowitz middelverdi-varians-teori (MVT) forbedres med alternative risikobegrep og med lineær optimeringsalgoritme?

 

VÅR 2019

Arciniegas Roa, Ricardo: Bunching i den norske bostøtteordningen (veileder Julian Vedeler Johnsen).

Bang, Rasmus Noss: Management of North-East Arctic Cod: An Age-structured, Multi-Fleet Analysis (veiledere Sjur Didrik Flåm og Stein Ivar Steinshamn).

Bjånesøy, Vilde: Verdi av statistisk liv i samfunnsøkonomiske analyser (veileder Eirik S. Amundsen).

Blytt, Julian Paulsen: En undersøkelse av sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst i OECDlandene: Et nytt bidrag til sentrale samfunnsspørsmål (veiledere Alf Erling Risa og Kjell Vaage).

Brettingen, Petter Eriksen: Kontanter vs In-kind som bistand og eventuelle effektforskjeller for mottakerland og lokale markeder. Syriske flyktninger i Tyrkia, Libanon og Jordan (veileder Rune Jansen Hagen).

Espeland, Eirin Kongestøl: Samfunnsøkonomiske konsekvensar av eit akutt utslepp frå petroleumsaktivitet utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja (veileder Eirik S. Amundsen).

Espeland, Helene: Nedbemanning som følger av teknologisk utvikling. Har kvinner og eldre høyere risiko for å bli rammet? En empirisk studie (veileder Julie Riise).

Gangstøe, Susanne Helen: Hemmelige kontrakter i dagligvaremarkedet (veiledere Steinar Vagstad og Frode Meland).

Havsgård, Kristianne Nordeide: Lojalitetsprogram og deres innvirkning på konkurransen i drivstoffmarkedet (veiledere Frode Meland og Steinar Vagstad).

Helset, Peder Grimstad: Innvandra og innfødde nordmenn sin intergenerasjonelle mobilitet (veileder Espen Bratberg).

Hetlelid, Tevje Dolve: After-school Care and Maternal Labor Supply: Evidence from Norway (veileder Kjell Vaage).

Langlo, Martin: Rettferdighetspreferanser blant voksne og barn i Norge (veileder Sigve Tjøtta).

Lindstrøm, Eirik Larsen: Utradisjonell konkurranse i den tradisjonelle drosjenæringen (veileder Astrid Grasdal).

Mildal, Kathrine Diserud: Utviklingen i levekår for mottakere av sykepenger og uførepensjon (veileder Kjell Vaage).

Nilsen, Petter Krogh: Velferdseffekter av et forbud mot prisdiskriminering i lys av egne merkevarer (veileder Bjørn Olav Johansen).

Nytun, Magnus Pettersen: Intergenerasjonell inntektsmobilitet: En undersøkelse av persistens i inntektsulikhet mellom innvandrere og nordmenn i Norge (veileder Espen Bratberg).

Orlova, Lina: Kan et forbud mot prisdiskriminering fremme etablering av nettaktører i dagligvaremarkedet? (veileder Teis Lunde Lømo).

Vold, Erik Andreas: Finansiell risikostyring. Hvilken definisjon av risiko gir porteføljen med størst nytte? (veileder Bjørn Sandvik).

 

2018

HØST 2018

Lyngroth, Cedrik Andersen: Kostnader av sykemelding for enkeltindividet (veileder Espen Bratberg).

Rishaug, Magnus Hoff: Realvalutakurser og fundamentale likevektkurser (veileder Erling Vårdal).

Sneen, Tonje Krakeli: Atferdsøkonomisk utnyttelse – insentiver, velferdsimplikasjoner og konkurranselovgivning (veileder Teis L. Lømo).

Widomski, Katherine A.: Opportunity and risk are twins. An investigation into algorithms (veileder Alf Erling Risa).

 

VÅR 2018

Barhane, Jonathan Daniel: Finansiell integrasjon og makroøkonomisk volatilitet: En empirisk analyse (veileder Erling Vårdal).

Borgersrud, Anders: Bidrar høyere frafallsrater i videregående opplæring til mer kriminalitet? (veileder Julian Vedeler Johnsen).

Frorud, Mari Lima: En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av en app for pasienter med irritabel tarmsyndrom  (1.veileder Arild Aakvik, 2.veileder Julie Riise).

Gading, Rakel: Fordelingseffekter av innstramminger i sykelønnsordningen (veileder Astrid Grasdal).

Haug, Sjur: Kan konkurransehemmande fusjonar føre til auka berekraftsinvesteringar og betre velferda for konsumentar? (veileder Teis Lunde Lømo).

Husby, Øyvind: Dekning av legemidler, på tide å tenke nytt? (veileder Alf Erling Risa).

Jacobsen, Kaspar: Danmarks fastkurspolitikk: ERM2 (veileder Erling Vårdal).

Kjos, Øyvind Kragh: Kontanter, svart økonomi og negative renter – En utredning av mulige konsekvenser ved å fase ut kontanter (veileder Steinar Vagstad).

Knutsen, Sturla E.: Effekten av offentlege reguleringar på innovasjon innan vind- og solkraft (veileder Eirik Schrøder Amundsen).

Mandujano, Jon Amador Vårvik: Humankapital og grunnskolen (veileder Erling Vårdal).

Myrtveit, Lillian Ovedal: Quality of life and resource use in nursing homes. The effect of the COSMOS-intervention (veileder Julie Riise).

Nguyen, Ngoc Ly: Crossing Bjørnafjorden – A practical Cost-Benefit Analysis (veileder Steinar Vagstad).

Rainuzzo, Henrik Langsether: Lotterier eller direkte betaling: Hva får folk til å sykle mer? (veileder Sigve Tjøtta).

Rusin, Inga: An analysis of out-migration of Eastern Europeans in Norway (veileder Julian Vedeler Johnsen).

Rørvik, Ole-Christian: Effisiens i terminmarkedet for laks: En empirisk analyse av Fish Pool (veileder Hans E. K. Hvide).

Steine, Frøydis: Do actions speak louder than words? – Communication and partner choice in the prisoner’s dilemma game (veileder Sigve Tjøtta).

Sundqvist, Jenny: Yield-kurven som ledende indicator i USA, Tyskland og Sverige (veileder Erling Vårdal).

Thoresen, Espen: Prisparitetsklausulers påvirkning av innovasjon (veileder Bjørn Olav Johansen).

Ulvedal, Åshild Østerbø:  Avkastning av utdanning målt ved livsløpsinntekt (veileder Kjell Vaage).

Veila, Maren: Prisparitetsklausulers effekt på produktutvalg (veileder Bjørn Olav Johansen).

Veisene, Stian Tufte:  En nytte-kostnadsanalyse av Utredningsmottakets diagnostisering og behandling av medisinske pasienter innlagt for øyeblikkelig hjelp (1.veileder Julie Riise, 2.veileder Arild Aakvik).

Vikesund, Kristina: Lønnsadelen i Norge 1865 til 2014 (veileder Gaute Torsvik).

2017

HØST 2017

Aksnes, Hilde: Valutakursmodellering og empiriske valutakursgåter – en undersøkelse av råvareeksporterende land (veileder Vårdal).

Dale, Lars Jacob Balchen: En samfunnsøkonomisk analyse av en sammenknytning av Gjøvikbanen og Dovrebanen. Er en sammenknytning av Gjøvikbanen og Dovrebanen samfunnsøkonomisk lønnsom og hvilke implikasjoner vil en mer ambisiøs miljøpolitikk har for utbyggingen? (veileder Aakvik).

Haga, Maria: Besteforeldres påvirkning som barnepassere – En studie av effekten barnepass gitt av besteforeldre har på mødres yrkesdeltakelse (veileder Johnsen).

Hagfors, Peter: Can Google searches predict the Norwegian housing market? (veileder Johnsen).

Henriksen, Kristin Stabel: Reduksjon av NOx i Norge – En samfunnsøkonomisk vurdering av virkemidler, kostnader og miljø (veileder Amundsen).

Norseng, Robert Bjørnøy: Veg nok til alle – en litteraturstudie om køprising (veileder Askildsen).

Pokrajac, Milan: Risikodiversifisering i rurale økonomier (veileder Ahsan).

Skånøy, Lena Sandal: Best practices of foreign aid – a paradox (veileder Ahsan).

 

VÅR 2017

Aarbø, Vilde A.: Skaper høyrepartier større ulikhet? En empirisk studie av norske kommuner (veileder Johnsen).

Bjønnes, Ane.: Inflasjonsforventninger i den norske pengepolitikken (veileder Vårdal).

Bjørklid, Siri L. W.: Koordinert atferd mellom sentralbanker: Sentralbankenes dilemma- alles kamp mot alle eller harmoni? (veileder Vårdal).

Dalsbø, Ragnhild: Individa si tilpassing til pensjonssystemet (veileder Sandvik).

Digranes, Heine: Gründere og Skatt (veileder Sandvik).

Eikrem, Amund S.: Overgangen frå utdanning til arbeid – jobbsøk og tidleg utfall i arbeidsmarknaden (veileder Bratberg).

Fastbø, Tuva Marie: Do tax changes affect unemployment? Empirical evidence from 20 OECD countries from 1980 to 2015 (veileder Grasdal).

Fidjeland, Andreas L.: Competing with grades – The effect of school choice on high school dropout rates (veileder Løken).

Foss, Nikolai P.: Tertiærnæringsvekst og avindustrialisering i utviklingsland: kan tjenesteyting løfte land ut av fattigdom? (veileder Hagen).

Frydendal, Eva S.: Valuation and regulation of biodiversity (veileder Amundsen).

Gullesen, Eirik: En samfunnsøkonomisk analyse av småkraftverk i et klimapolitisk perspektiv (veileder Amundsen).

Guneriussen, Siri S.: Boligboble i Oslo? Verdsetting av utleie i perioden 2003-2014 (veileder Hvide).

Halvorsen, Ole Ø.: Sosioøkonomisk status og skilsmisse (veileder Grasdal).

Hägglund, Debora Eva E.: Informasjon og konkurranse i det norske dagligvaremarkedet (veiledere Gabrielsen og Bratberg).

Larsson, Gunnar: Arbeidsavklaringspenger – en sammenligning med tidligere ordninger (veileder Bratberg).

Madland, Kjetil R.: Do Cognitive Processes Influence Social Preferences? Testing the social heuristics hypothesis in a sequential prisoner’s dilemma (1.veileder Strømland, 2.veileder Tjøtta).

Michelsen, Sondre V.: Can social norms lead people to choose less money over more? (veileder Tjøtta).

Munthe-Dahl, Jostein: Borgerlønn i norsk kontekst: Fremtidsrettet velferdsendring eller utopisk ønsketenkning? (veileder Risa).

Ottesen, Ingvild H.: Sykemeldingspraksisen og konkurransemarkedet til fastleger (veileder Riise).

Prøsch, Henrik N.: Valg av konsum og sparing – Tilpasningseffekter ved en renteendring (veileder Hvide).

Reigstad, Amanda G.: Intuitiv tenking og pro-sosial åtferd: Ein meta-analyse (1.veileder Tjøtta, 2.veileder Strømland).

Sandaker, Nicolay F. S.: Resultatbasert bistand: En teoretisk og praktisk analyse av en insentivbasert bistandsform (veileder Hagen).

Sortland, Fredrik B.: Å velge, og å bli valgt – valg av partner i et Fangenes Dilemma (veileder Tjøtta).

Sund, Oda K. S.: It is not all about the money – A study of social norms base don Adam Smith’s Theory of Moral Sentiments (veileder Tjøtta).

Urdal, Marie: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet i norsk lakseoppdrett (veileder Amundsen).

Venås, Linn M. H. S.: Tillit til systemet. Muligheten til ekskludere uærlige aktører i et marked (veileder Tjøtta).

Vilsvik, Synnøve: Mikrokreditt – Hvem vil anvende det produktivt og hvorfor? (veileder Ahsan).

Wiig, Thea M. A.: Can framing change individual attitudes towards immigration? (veileder Tjøtta).

Wentzel, Mirjam L.: Flexible Pension Schemes and Private Savings: Evidence for the 2011 Reform of the Norwegian Pension System (veileder Løken).

Wikum, Malin: An Effect Evaluation of Innovation Norway. Do companies that receive selected direct subsidies from Innovation Norway apply for paptents to a greater extent? An empirical analysis (veileder Hvide)

 

2016

HØST 2016

Lars Johan Bjella: Konkurranse i mikrofinans (veileder Ahsan).

Halvorsen, Mats: Konkurranse i det norske drosjemarkedet sitt enkeltreisesegment – En teoretisk analyse (veil. Meland og Gabrielsen).

Morten Hordnes: En empirisk analyse av Reform ’97 (veil. Løken).

Helene B. Jacobsen: Ventetid ved Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus (veil. Askildsen og Riise).

Alejandro C. Maldonado: Bærekraftig prisutvikling i det norske boligmarkedet (Sandvik).

Håkon R. Mathisen: Ressursrente og kapasitetsbruk i et fiskeri – med særlig fokus på den norske fiskeflåten (veil. Flåm).

Jens Petter G. Pedersen: Konkurranse og lojalitet: En analyse av lojalitetsrabatters effekt på konkurransen, og hvordan de bør reguleres (veil.Lømo).

Norunn N. Roth: Bruk av sengeressurser ved Øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus (veil. Askildsen).

Marita Svorstøl: Sosial og geografisk mobilitet (veil. Bratberg).

Ingrid O. M. Telle: EXIT MORBUS – en test på altruisme hos en ‘upartisk tilskuer’ (veil. Tjøtta).

Nora S. Ytreberg: Competitive effects of Airbnb on the Norwegian hotel market (veil.Gabrielsen og Bratberg).

Georgeta A. Øvrebotten: Arbeidsgiverfinansiert behandlingsforsikring – et ansattgode eller en helseforsikring (veil. Risa).

 

VÅR 2016

Ragnar H. Alne: Uførereformen 2015 - En effektevaluering (veileder Espen Bratberg)

Maren E. Børslien: Regionale variasjonar i intergenerasjonell mobilitet i Norge (veileder Espen Bratberg)

Øystein Å. Dyngen: Ei samfunnsøkonomisk analyse av Noreg si subsidieordning for elbilar (1. veileder Eirik S. Amundsen, 2. veileder Frode Meland)

Morten Ekerheim: En samtale med fienden – Cheap talk og Samarbeid (veileder Tommy S. Gabrielsen)

Tiril R. Halvorsen: Velferdstjenester på markedet (veileder Steinar Vagstad)

Knut J. L. Hartveit: En konkurranseøkonomisk analyse av ulike motiver for å bruke en kategorikaptein (veileder Tommy S. Gabrielsen)

Ola H. Hektoen: Tapsaversjon i et konkurrerende Newsvendor-problem (veileder Sjur Flåm)

Dag Ove Larssen: Intergenerasjonell inntektsmobilitet og intragenerasjonell inntektsulikhet (veileder Espen Bratberg)

Daniel Netland: Prisutvikling og regionale forskjeller i det norske boligmarkedet (veileder Erling Vårdal)

Hans D. Rognlien: En empirisk analyse av Statens Vegvesen sine anbefalinger av alternativer til kommuner i konsekvensutredninger med samfunnsøkonomiske analyser av vegprosjekter (veiledere James Odeck og Bjørn Sandvik)

Nina Serdarevic: It pays to be nice. Partner choice as an informal punishment mechanism (1. veileder Sigve Tjøtta, 2. veileder Eirik S. Amundsen)

Eva M. Ø. Vinjevoll: Innføring av EU sitt rammedirektiv for vatn – Ei nytte-/kostnadsanalyse (1. veileder Frode Meland, 2. veileder Eirik S. Amundsen)

Diana K. Årskaug: Er bustadprisane påverka av oljeprisen? Ein empirisk analyse (veileder Steinar Vagstad)

Linda Östergren: Sosial interaksjon og sykefravær. En empirisk analyse av sosiale normer og sykefravær i et norsk forsikringsselskap i perioden 2003-2007 (1. veileder Kjell Vaage, 2. veileder Gaute Torsvik)

 

2015

HØST 2015

Dalsbø, Haakon Thørring: Betalingsvilje for kvotefaktorer i kystflåten (veil. Flåm).

Gaasemyr, Sigve Tveit: Er det lønnsomt for en ekstern investor å investere i norsk film med dagens tilskuddsordninger? (veil. Sandvik).

Hjartåker, Camilla Sætre: Tilpasning av offentlig tjenestepensjon og AFP til folketrygden. Hvem vil tape eller vinne? (veil. Risa).

Morken, Kåre H.: Effekter av innkjøpssamarbeid i det norske dagligvaremarkedet – En litteraturstudie  (veil. Gabrielsen).

Sandberg, Nicolai Arnesen: An economic analysis of Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA)  - A Norwegian case study (veil. Amundsen).

Sortland, Magne: Sannsynligheten for overgang til uføretrygd etter endt sykemelding – En forløpsanalyse (veil. Vaage og Bratberg).

Sæther, Asbjørn: Tiltak for å redusere sykefravær på norske arbeidsplasser (veil. Askildsen og Aakvik).

Vestfossen, Aksel:  En empirisk studie av utenforskap blant unge i Norge (veil. Vaage).

Wessel, Martin: Betydningen av sosioøkonomisk status for kjønnsdelte utdanningsvalg (veil. Grasdal og Risa).

 

VÅR 2015

Andresen, Anine M.: Lønnsomheten ved elektrifisering av Utsirahøyden – en nytte-kostnadsanalyse (veil. Eirik S. Amundsen).

Aure, Odd Henning: Hypotesen om læringseffekter fra eksport på produktivitet: En meta-analyse (veil. Frode Meland).

Bjørnsen, Susanne H.: Samhandlingsreformens påvirkning på reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter, via reduksjon i liggedager, i sammenheng med kommunale faktorer (veil. Jan Erik Askildsen).

Flaatten, Kristine K.: Effektevaluering av kontantstøttereformen – ulike langtidseffekter på arbeidsmarkedsdeltakelsen til etnisk norske kvinner og innvandrerkvinner? (veil. Astrid Grasdal).

Janbu, Åshild F.: Når to pluss to blir mere enn fire. En eksperimentell  undersøkelse av spesialisering og bytte (veil. Sigve Tjøtta).

Jordbakke, Guri N.: Arbeidsinnvanding og sykefravær. Virkningen av EU-utvidelsen i 2004 (veil. Kjell Vaage).

Nerland, Malene: Etterspørsel etter sjømat i Norge. Estimering av demografiske og økonomiske faktorer som påvirker konsumet av sjømat (veiledere Ivar Gaasland og Astrid Grasdal).

Rostrup, Jørgen C. A.: Prospektteori – En eksperimentell studie av forskjeller mellom individer og par (veil. Sigve Tjøtta).

Sagafos, Petter H.: Integrated Assessment modellering for Gøteborgprotokollen

(veil. Eirik S. Amundsen).

Sandvik, Håvard M.: Eksklusivavtalar og investering (veil. Bjørn Olav Johansen).

Schnelle, Kenneth: Intergenerational Mobility in Norway: Transition Probabilities and Directional Rank Mobility (veil. Espen Bratberg).

Sognefest-Haaland, Johanne: En empirisk analyse av jobbmobilitet mellom offentlig og privat sector (veil. Espen Bratberg).

Solberg, Jørgen K.: Kjønnsforskjeller over tid – Endring i bakgrunnsfaktorer og endring i betydningen av disse (veil. Astri Grasdal).

Sæle, Erlend D.: En analyse av lakseoppdrett i perioden 1995-2010 (veil. Hans Hvide).

Theting, Hans R.: Jo større jo bedre? En drøfting av fordelene og ulempene ved kommunereform og en analyse av betydningen av størrelse for offentlig forvaltning (veil. Alf Erling Risa).

Tobro, Anne Marte L.: Labour market mobility among senior workers in Norway (veil. Alf Erling Risa).

2014

HØST 2014

Gaarud, Jørgen Emil: Barnløse menn – en empirisk analyse (veil. Lommerud og Grasdal).

Høyheim,  Gry: Bankregulering og konkurranse – En teoretisk analyse (veil. Gabrielsen).

Larsen, Torhild Ø.: Norsk lakseoppdrett: Optimal investering med hensyn til eksogen oppdrettsformue (veil. Sandvik).

Lillebø, Otto S.: Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring (veil. Aakvik).

Matondang, Imelda L.: Effekten av surge på reversering av kapital i Indonesia (veil. Vårdal).

Moland, Ole G.: Idretts påvirkning på mestringstro. En evaluering av judotrening i Zambia (veil. Tjøtta).

Røksund, Birgitte: Er det kjønnsforskjell i sykefraværet gitt et jobbskifte hos ektefellen (veil. Grasdal).

Sandnes, Sonde H.: LAR og rusavhengiges økonomiske hverdag. En surveystudie av de åpne russcenene i Nygårdsparken og Vågsbunnen (veil. Askildsen).

Sekse, Trygve Njå: Optimal utlånspolitikk over konjunkturene – sett fra et foretaksøkonomisk synspunkt (veil. Sandvik).

Skjold, Aleksander A.: Implementering av ny teknologi – en samfunnsøkonomisk tilnærming (veil. Vagstad).

Sniecikowski, Pawel  D.: Prisdiskriminering i et tosidig internett-aksessmarked: Implikasjoner for velferd, innovasjon og investeringsinsentiv (veil. Vagstad).

Strømland, Eirik Andre: Choosing a Cellmate in the Prisoner’s Dilemma. An experimental study (veil. Tjøtta).

Teige, Celine L.: Euroens påvirkning på arbeidsledighet (veil. Vagstad).

 

VÅR 2014

Berg, Kjetil Hove: Analyse av produktivitetsutvikling og bedriftsoverlevelse i fem norske industrier basert på mikrodata (veil. Hvide).

Breivik, Anne Lise: Determinants of Chinese FDI in Africa: An econometric analysis (veil. Hagen).

Eika, Miriam Hestenes: Økt bruk av private helsetilbydere i norsk spesialhelsetjeneste (veil. Kaarbøe).

Endresen,  Cecilie Standal: Samhandlingsreformens påvirkning på pasienters liggetid på sykehus (veil. Kaarbøe).

Folly, Victoria A. A.: Afrika (Sør for Sahara) – verdens sorte får? En empirisk analyse av kredittrangeringer (veil. Hagen).

Kvestad, Marianne Haakonsdatter: Kampen mot kvitvasking – ein analyse av bankar sin rapportering av mistenkelige transaksjonar (veil. Vagstad).

Langfeldt, Sigve: Effekt av endret befolkningssammensetning på sparerate, investeringsrate og driftsregnskapet overfor utlandet (1. veil. Vårdal, 2. veil. Vagstad).

Mathisen, Maren: En tidsserieanalyse av lakseprisen (veil. Vårdal).

Ngunjiri, Anne W.: A Qualitative Analysis of The Effects of  Foreign Direct Investments on Economic Growth and Inequalities in Sub-Saharan African Oil Rich Countries – the case of Angola (veil. Hagen).

Rebnor, Robert: Internasjonalisering av renminbi (veil. Vårdal).

Sausjord, Eirik: Skattemotiverte handlinger til en utbytteskatt. Analyse av skattereformen 2006 (veil. Hvide).

Seilen, Sondre: Flere i arbeid? NAV-reformen – tegn til læringseffekt? (veil. Aakvik).

Skjøstad, Othilde: Barns betydning for inntektsforskjellen mellom kvinner og menn over livsløpet: en empirisk analyse (veil. Aakvik).

Tendeland, Trine Thoresen: Penger og kreativitet. Hvilken effekt har monetære incentiver og gruppearbeid på prestasjon? (veil. Tjøtta).

 

2013

Høsten 2013

Abrahamsen, Signe Aase: En effektevaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad (veil. Bratberg).

Fredriksen, Anne Sophie: Ti års utvikling i prisen på soya, hvete, ris og mais.
- En tidsserieanalyse (veil. Vårdal og Aakvik).

Iversen, Thor Olav: Poverty dynamics among the Dalits of Tarai (veil. Torsvik).

Knarvik, Linda M. K.: Learning of Long Term Optimal Capacity: The Case of a Monopolist Facing Uncertainty (veil. Flåm).

Larsen, Pål Strand: Risiko innen boligeiendomsutvikling (veil. Sandvik).

Moen, Andreas: Sysselsetting og tidligpensjon: En empirisk analyse av AFP-ordningens effekt på yrkesdeltakelsen blant eldre og yngre arbeidstakere i privat sektor (veil. Grasdal).

Nørvåg, Elisabet: Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø – et casestudie i Helse Bergen (1.veil. Grasdal, 2.veil. Bratberg).

Saakvitne, Tor Gunnar: Productivity and Maternity Leave – Findings from a Norwegian Insurance Company (veil. Aakvik).

Vaardal, Helge: EUROKRISA. Kvifor er ufullstendige monetære unionar ustabile? (veil. Hvide).

Vastveit, Lene Kristin: Export Processing Zones in Sub-Saharan Africa – Kenya and Lesotho (veil. Hagen).

 

Våren 2013

Johan S. Aubell: Intern devaluering i Hellas (veil. Vårdal).

Morten Bakken: Valutakursens virkning på driftsbalansen (veil. Vårdal).

Katrine Berntsen: Ektefellers sykefravær (veil. Vaage).

Rune J. Furset:  Ein gjennomgang av teorien om bindande vidaresalsprisar (veil. Gabrielsen).

Olga Gangsøy: Fører omsorg for barn til mer sykefravær blant kvinner? (veil. Grasdal).

Ingrid Grimso: Kvinners sannsynlighet for å få tilstått full eller gradert uførepensjon (veil. Grasdal).

Frank Hansen: Finansielle insentiver og sosial dynamikk. En empirisk analyse (veil. Aakvik).

Rune Haugen: Gradert uførepensjon. En empirisk analyse av pensjonstilgangen og utviklingen i årene etter (veil. Bratberg).

Eigil Knutsen: Energieffektivisering og hvite sertifikater – nødvendig energipolitikk eller feilslått klimapolitikk? (veil. Amundsen). 

Arnhild M. Linstad:  Is aid contributing to poverty reduction?  An analysis of the poverty-efficiency of Norwegian aid (veil. Jansen Hagen). 

Tom G. Meling:  Effekten på likviditet og aggressivitet av endret anonymitet i oppgjørsfasen på Oslo Børs (veil. Hvide).

Julia Myroldhaug: Arbeidstilbudseffekter av endring i beregningsregler for medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring (veil. Vaage).

Ragnhild Remøyholm: Sjukefråvær og konjunkturar i offentleg sektor (veil. Grasdal).

Øyvind Svartveit: Optimal investering med boligformue (veil. Sandvik). 

Nadezda Svetlakova: Yrkesdeltakelse blant norske og innvandrerkvinner i 1993-2008 (veil. Bratberg).

Hanna Winje: En stressindeks for den norske banksektoren (veil. Vagstad).

2012

VÅR 2012

Aure, Ann Kristin: Boble i boligmarkedet? (1.veileder Vårdal, 2.veileder Bratberg).

Berntsen, Vegar: Prestasjonslønn og kjønn (veileder Torsvik).

Espeseth, Kristina: Insentiv og prestasjon i læraryrket. Korleis kan ein nytta prestasjonslønn som motivasjon for lærarar i den vidaregåande skulen? (veileder Torsvik).

Haug, Veslemøy Hagalid: Bidrag til fellesgoder og sosiale normer – en eksperimentell studie (veileder Tjøtta).

Heimvik, Arild: Samanlikning av det grøne sertifikatsystemet i England/Wales og Sverige (veileder Amundsen).

Knutsen, Magnus Våge: Kake nok til alle? En analyse av den langsiktige utviklingen i offentlige finanser (veileder Sandvik).

Lavik, Kathrine Tvedt: Prosjektsamarbeid i tilbodskonkurranser (veileder Gabrielsen).

Løvvik, Nicolai: Flere i arbeid og færre på trygd? – en effektevaluering av NAV-reformen (veileder Aakvik).

Netteland, Håvard: Eksportbedrifter og lønn (veileder Meland og Lommerud).

Niedersøe, Maja: Prissykler i bensinmarkedet – en eksperimentell studie (veileder Tjøtta).

Niemi, Inger Lise: What are the effects of workers’ remittances on economic growth in developing countries? (veileder Ahsan).

Nodeland, Kenneth: Kjønnsforskjeller i social ulikhet i helse? (veileder Grasdal).

Sivertsen, AdrianMotivere på gruppe- eller individnivå?  - En empirisk studie av incentiver (veileder Torsvik).

Stenberg, Hanne: Health Care Priorities and Severity – An Explorative Study of how to Compare Across Patient Groups (veileder Kaarbøe).

Stormark, Elena Vladislavovna: Sosial ulikhet i helse blant barn og ungdom (veileder Grasdal).

Sundvall, Nora Kirsten: Likviditetskrisen i bankene høsten 2008 (veileder Aakvik).

Ueland, Ingrid: Det svensk-norske elsertifikatmarkedet: Hva blir konsekvensene? (veileder Amundsen).

Ulsaker, Simen Aardal: Konkurranseanalyser i oppstrømsmarkeder (veileder Gabrielsen).

Vatnaland, Marthe: Teorien om rovprising møter laboratoriet – en eksperimentell undersøkelse (veileder Tjøtta).

Wengen, Einar: Verden går fremover – For de fleste. Omfang, konsekvenser og mulige løsninger på migrasjonsutfordringene knyttet til helsesektoren i Afrika sør for Sahara (veileder Kaarbøe).

 

HØST 2012

Aamodt, Mette: Vindkraft og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. En Ex.ante nytte-kostnadsanalyse av den planlagte offshore vindparken Havsul 1 (veil. Amundsen).

Eliassen, Roman Linneberg: Økonomifaget og virkeligheten. En undersøkelse av nyklassisk metodologi (veil. Tjøtta).

Hagen, Kristin: Hvorfor blir det flere unge uføre? En sammenlikning av uførerisikoen for unge voksne i 1992 og 2003 (veil. Bratberg).

Lie, Erlend Fjell: Flere i arbeid og færre på trygd? – En effektevaluering av NAV-reformen, med hensyn på langtidssykemeldte (veil. Aakvik).

 

Pokrajac, Zoran: Produktivitetsforskjeller mellom arbeidsgrupper (veil. Torsvik).

Ramm, Joachim: Solving the «Candle Problem»: exploring the link between financial incentives and performance in individuals and groups (veil. Tjøtta og Torsvik).

Rørvik, Kristin Hildre: Konsekvenser for leverandørvalg ved sikring av etiske retningslinjer i forsyningskjeden (veil.Torsvik).

Vormedal, Solveig Høie: Små land i krise: en komparativ studie mellom Island og Latvia (veil. Vårdal).

Wangsmo, Siv Dyb: CATCH 22 FOR IMF: Kriselån og adferdsrisiko (veil. Hagen).

Åmot, Elisabeth Lindseth: Rentedifferanser på statsobligasjoner i eurosonen (veil. Vårdal).

2011

VÅR 2011

Bråthen, Andree: Gnierindeksen i Norden (veil. Jansen Hagen).

Einum, Marie Nordnes: Generasjonsregnskap for omsorgssektoren i Bergen kommune (veil. Grasdal).

Ervik, Inger Sommerfelt: Solidaristic Wage Setting in General Oligopolistic Equilibrium (veil. Meland).

Fest, Sebastian: Confusion and Coordination in the Public Goods Experiment (veil. Tjøtta).

Forthun, Ingeborg: Dobbeltarbeidshypotesen – gir omsorg for barn økt sykefravær blant yrkesaktive kvinner? (veil. Grasdal).

Halsør, Tale Severina Sægrov: Kan koalisjonsdanning påverke resultata av Kyotoprotokollen? (veil. Vagstad).

Henden, Even: Identitet i organisasjoner (veil. Torsvik).

Høstmark, Camilla: Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten (veil. Vårdal).

Kvist, Vanje Marie: Does trust have an effect on economic growth? (veil. Tjøtta).

Langeland, Asgeir: Empirisk testing av ein evolusjonær porteføljestrategi (veil. Flåm).

Moe, Kjersti: Innsatsstyrt finansiering og aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2002-2009 (veil. Askildsen).

Sekse, Kristin Njå: Statens pensjonsfond utland: Gevinsten av å ta hensyn til eksogen formue (veil. Sandvik).

Thormodssæter, Stian Benonisen: Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken (veil. Vaage).

Ulfstein, Rolf Sindre: Empirisk undersøking av konkurransen i Persontransportmarknaden (veil. Gabrielsen).

Vattøy, Bjørn Julius Ulstein: Karbonlekkasje som følgje av ufullstendige miljøreguleringar (veil. Tjøtta).

Wiberg, Torkil G. D.: En empirisk analyse av formueseffekter blant norske husholdninger (veil. Vårdal, Bratberg).

 

HØST 2011

Andersen, Kurt Aksel:  En overlappende generasjonsmodell  for norsk økonomi (veil. Sandvik).


Bauge, Siri Ekestad: China in Africa; current trade patterns – a descriptive analysis (veil. Hagen).


Bjørnø, Frank: Er egyptiske trusler om krig over vannressurser troverdige? (veil. Hagen).


Bårdsgjerde, Torkil: Estimating fundamental exchange rates: how related are these rates to the actual exchange rate changes during the last decade? (veil. Vårdal).


Grimstad, Lars Sjølli: Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten (Aakvik).


Gunnerud, Christine Engh: Hva betyr skoleslutt for mottak av sosialhjelp? (veil. Bratberg).


Juvkam, Ole Christian: Norske bankers utenlandsopplåning – påvirker den utviklingen i pengemengden? (veil. Vårdal).


Kvalsvik, Silje Therese: Gjennomstrøyming i vidaregåande skule og arbeidsmarknadskonsekvensar. Ein empirisk studie. (veil. Vaage).


Kårstad, Signe: Prisbasert atferd og like-effektiv-testen (veil. Gabrielsen).


Leknessund, Øyvind K.: I fars fotspor? En sammenligning av den intergenerasjonelle inntektsmobiliteten mellom barn av innvandrere og etniske norske barn (veil. Aakvik).


Lorentsen, Stian: Senket aldersgrense i AFP: effekt på arbeidstilbudet til eldre helsearbeidere (veil. Grasdal).


Lothe, Cecilie: Effekten av næringsspesifikke kjenneteikn på sjukefråværet – ein empirisk studie (veil. Vaage).


Lund, David: Optimal utlånspolitikk over konjunkturene (veil. Sandvik).


Lømo, Teis Lunde: Kontraktsregulering i Den Norske Matkjede – En analyse av Priseffekter (veil. Gabrielsen).


Nilsen, Magne: Utenlandske direkte investeringer til Kina (veil. Hagen).


Ramsdal, Maria: Kartellbekjempelse i skandinaviske land ved bruk av lempning (veil. Lommerud).


Ringdal, Charlotte: Small Hands Should Play, Not Work: A Theoretical Analysis of Interventions in Child Labor (veil. Torsvik).


Rødeseike, Erik: Hvordan bruke kontrakter for å sikre kvalitet og kostnadseffektiv behandling I helsesektoren (veil. Kaarbøe).


Sjursen, Ingrid Hoem: Determinants of child mortality in Angola: An econometric analysis (veil. Torsvik).


Skjoldal, Beathe: Finanskrisen og valutakursurolighetene høsten 2008. En empirisk sammenheng? (veil. Vårdal).

 

2010

VÅR 2010

Andersen, Mads: Konsekvenser av manglende kystlinje: En casestudie av Rwanda og Burundi (veil. Hagen).

Bjørsvik, Rikard: Kollektivt eller individuelt salg av TV-rettighetene for norsk Tipping (veil.Vagstad).

Brændmo, Håvard Follevåg: Obligasjonsspread og konjunktursykler (veil. Vårdal).

Gilhus, Ingjerd Sælid: Kan bistandsvolatilitet være positivt? (veil. Hagen).

Gilje, Jon: Innovasjon og økonomisk vekst (1. veil. Torsvik, 2.veil. Vaage).

Gudbrandsen, Njård Håkon: The impact of Wealth and Female autonomy on Fertility Decisions in Nepal: An Econometric Analysis (veil. Torsvik).

Hess, Eirik Lothe: Betalingskortsystem og formidlingsgebyr (veil.Vagstad).

Holgersen, Henning: Fra arbeid til uførepensjon (veil.Grasdal).

Molland, Endre: Bankers rolle i en økonomi og behovet for offentlige inngrep (veil. Sandvik).

Rønning, Vegard: Empirisk undersøkelse av konkurransen i bensinstasjonsmarkedet (veil. Vagstad).

Sandven, Antje: Finansiell stabilitet; Statlige formuefond – en kilde til problem eller en del av løsningen (1.veil. Nordås, 2.veil. Sandvik).

Skrede, Oddne: Kortsiktige overreaksjonar i valutakursar. Dornbusch-modellen i teori og praksis (veil. Vårdal).

Strand, Ingvill: Variasjon i fastlegars sjukmeldingspraksis (1.veil. Vaage, 2.veil. Bratberg).

Urkegjerde, Ingeborg: Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester (veil. Grasdal).

 

HØST 2010

 

Andreassen, Torje Hougsrud: Pakkesalg i det norske TV-markedet (veil. Vagstad).

Bauge, Kristian Hella: Investering i norsk film – En god idé? (veil. Sandvik).

Eie, Trond: Mikrokreditt. Vil de sårbare fattige anvende mikrokreditt produktivt? (veil. Ahsan).

Erevik, Tobias: Rasjonell spekulasjon i eksperimentelle aksjemarked (veil. Tjøtta).

Fedoryshyn, Nadya: The Effect of Labour Immigration on the Norwegian Labour Market Outcomes (veil. Ahsan).

Gautesen, Espen: Statens pensjonsfond – Utland - En tilstrekkelig stor hvilepute? (veil. Sandvik)

Handeland, Ingrid: Price dynamics of EU Emission Allowances (veil. Sandvik).

Harung, Silvia Tatjana: Årsaker til sykefravær (1.veil. Grasdal, 2.veil. Risa).

Johnsen, Julian Vedeler: Grønn skatt: Fra Pigou til institusjonell økonomi?

(veil. Tjøtta).

Klette, Svein Erik: Kapitalskattereformen i 2006. Tilpassinger og nøytralitet.

(veil. Sandvik).

Lilloe-Olsen, Espen: Regulering av termineringspriser i telebransjen (veil. Vagstad).

Nordrehaug, Hanne: Pengepolitisk samarbeid mellom sentralbanker (veil. Vårdal).

Olaniyan, Cathrin Fløgstad: En Econometric Analysis of What Determines Market Access for Developing Countries in the Sovereign Debt market (veil. Hagen).

Otterskred, Tonje: Betalingsvilje, menneskelige kostnader og narkotikamisbruk (veil. Sandvik).

Rasmussen, Cecilie: Markedsreformene sin effekt på inntektsfordelingen i Kina (veil. Hagen)

2009

VÅR 2009

Bertelsen, Marte: Norsk film - En investors perspektiv (veil. Sandvik).

Friisk, Halvor Andreas Strand: En økonometrisk analyse av lønnsrigiditeter i Norge (veil. Aakvik).

Gramstad, Kjetil: Svovel i stratosfæren som klimatiltak - En økonomisk analyse (veil. Tjøtta).

Haukvik, Ole Henrik: Arbeidsledighet i det sentrale Øst-Europa og Baltikum: statlige reformer og skift i den strukturelle arbeidsledigheten (1.veil. Bratberg, 2.veil. Vårdal).

Haukås, Anders Wallacher: Kjøpekraftsparitet for Norge: En paneldataundersøkelse over Norges største handelspartnere (1.veil. Vårdal, 2.veil. Vaage).

Karlsen, Gry: Generasjonsregnskap for omsorgssektoren i Norge (veiledere Grasdal og Sandvik).

Korlyuk, Anna: Empirisk analyse av variasjon i inntekt til nordmenn og innvandrere over konjunkturer i perioden 1994-2003 (veil. Aakvik).

Nordtveit, Ingvild: En empirisk analyse av effekten av bilateral og multilateral bistand på økonomisk vekst (veil. Hagen).

Oftedal, Bjørn Endre: Euroens virkning på økonomisk vekst for medlemmene av EMU (veil. Aarrestad).

Ohna, Audun Martinsen: Retningslinjer for økonomisk evaulering av legemidler i Norge og Storbritannia: - innføring, komparasjon og en casestudie (veil. Askildsen).

Pedersen, Ingvild: Seleksjonsproblematikk ved levealdersjustering av alderspensjonar (veil. Aakvik).

Reitan, Magnus Friis: Prospektteori og arbeidsgiveravgift (veil. Tjøtta).

Rønhovde, Kim Are: Veiprising som mulighet i Norge: Potensielle virkninger ved en innføring (veil. Vagstad).

Sørensen, Henrik Mikal: Kombinatoriske auksjoner. En redegjørelse av multiobjektsauksjoner (veil. Vagstad).

Veberg, Jens Thomas: Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester (veil. Grasdal).

Visic, Aida: Den samfunnsøkonomiske effekten av markedsføring - anvendt i den norske kosmetikk og toalettartikkel bransjen.

 

HØST 2009

Byrkjedal, Rebekka Aarlien:Generasjonsregnskapsanalyse for den norske helsesektoren (veiledere: Sandvik og Grasdal).

Gundersen, Anders Sunnås: Empowerment and Poverty Alleviation: Effects on Targeting Women in Deveoloping Countries (veil. Ahsan).

Husabø, Eilert: Ein jamvekstmodell for pensjonsreformen (veil. Sandvik).

Hærem, Eirik Fjellså: Bankers utlånspolitikk over konjunkturene - en analyse av optimalitet fra et foretaksøkonomisk synspunkt (veil. Sandvik).

Johnsen, Ola Roth: Fordeler og ulemper med internasjonal kvotehandel (1.veil. Tjøtta, 2.veil. Godal).

Jåstad, Lene: Handelseffekter ved innføring av "Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007" (veil. Nordås).

Qverneland, Helge: Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet (veil. Vagstad).

Solli, Hyunjoo Julia: Tanzania: A Future African Tiger? (veil. Hagen).

Ueland, Svein Egil: Norske CO2-avgifter - differensiert eller uniform skatt? (1.veil. Tjøtta, 2.veil. Godal).

2008

Vår 2008

Sigurd E. Birkeland: Globalisering og arbeidsmarkedet: En empirisk analyse av offshoring og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft (1.veil. Aakvik,2.veil. Meland)

Tord Tranberg Bjørndal: Kapitalverdimodellen i praksis (veil. Sandvik).

Bjørnar Gilje: Virkning av konkurranse i markedet for konsummelk problem og løsning (veil. Vagstad).

Elisabeth Grytten: Prediksjon av CO2-utslipp fra 2000 til 2050 basert på historiske data (veiledere Tjøtta og Godal).

Espen B. Kjærgård: Sosiale kostnader av karbon. Tilpasning og fordeling av ressurspris og miljøkostnader (veiledere Tjøtta og Godal).

Anders Hilton Knudsen: Offshoring (veileder Nordås).

Lars Kvamme: Kyoto and Beyond: How the banking rule affects emission, cost and price (veiledere Tjøtta og Godal).

Rune Paulsrud Mjørlund: Fra gul til grønn en grønnere hverdag for norsk jordbruk?
(veileder Vårdal).

Toril Ø. Moberg: Migration in the context of social and familial networks an empirical analysis of rural areas in Bangladesh (veileder Ahsan).

Maren S. Oftedal: Det kinesiske valutakursregimet (veileder Vårdal).

Anne Marthe Ones: Gjelder kjøpekraftsparitetshypotesen mellom Norge og Europa?
(veileder Vårdal).

Jonas Osland: Porteføljehåndtering for amatører (veileder Flåm).

Kira Pronin: Differential Information Economies and Incomplete Markets
(veileder Flåm).

Karsten M. E. Rieck: Intergenerational Income Mobility and Family Dissolution
(veileder Vaage).

Kari Vea Salvanes: Hvilke motiver ligger bak detaljistenes egne merkevarer?
En litteraturstudie (1.veil. Vagstad, 2.veil. Gabrielsen).

Cecilie Skjellevik: Konsekvenser ved utsettelse av klimatiltak (veiledere Tjøtta og Godal).

Kristel Stene: Anbod for private kirurgiske tenester (veileder Askildsen).

Eirik Syversen: En generasjonsregnskapsanalyse for de helserelaterte trygdeytelsene
(veiledere Grasdal og Sandvik).

Espen R. Tjøstolvsen: Ny pensjonsordning analysert ved hjelp av generasjonsregnskapsanalyse (veiledere Grasdal og Sandvik).

Linda Utskot: Gilde-Prior fusjonen En teoretisk og empirisk analyse
(veiledere Vaage og Gabrielsen).

Lene Wasmuth: Informasjonsskjevhet i private helseforsikringer i Norge
(veileder Kaarbøe).


Høst 2008

Schila Amigh: Kjønnsforskjeller i lønn og arbeidsintegrering blant innvandrerbefolkningen i Norge (veil. Vaage).

Erlend S. Dysvik: En likevektsmodell med det nye pensjonssystemet (veil. Sandvik).

Bjørn Morten Hermansen: Statlig eierskap i Norge. En komparativ analyse av eierstrukturer (veil. Vagstad).

Cathrine Instanes: Lojalitetsrabatter i bensinstasjonsmarkedet (veil. Vagstad).

Anne Sophie Gading Klemetsen: Markedet for radiologiske tjenester. En analyse av MR-aktiviteten (1.veil. Askildsen, 2.veil. Kaarbøe).

Torgunn Kvervavik: Officially Supported Export Credits (veil. Nordås).

Andreas Lunde: Mikrokreditt hvem får lån og hvorfor? (veil. Ahsan og Torsvik).

Kristoffer Ramstad: Carbon Emission trading under a Post-Kyoto Protocol (veil. Godal og Tjøtta).

Pål Asle Reiersgaard: The impact of offshoring on wages in Norway: a micro econometric approach (veil. Quoreshi).

Sigbjørn Sandberg: Sosialhjelp, fungerer den som en midlertidig hjelp til selvforsørgelse? En økonometrisk paneldataanalyse (1.veil. Bratberg, 2.veil. Vaage).

Tom Skavland: Performance of outward FDI and exports in Europe. A gravity approach (veil. Quoreshi).

Christine Løvaas Stavnes: Regionale forskjeller i inntektsmobiliteten mellom generasjoner (veil. Bratberg).

Silje Elisabeth Sture: Betydningen av penger i norsk pengepolitikk (veil. Vårdal).

Stein Svalestad: Arbeidsledighet og skilsmisse en empirisk analyse (veil. Tjøtta).

Leif Asle Tennefoss: Gjeld udekka renteparitet mellom Noreg og EU? (veil. Vårdal).

Ragnhild Brevig Aarseth: Forskjeller i utdanningsnivå blant innvandrere i Norge (1.veil. Aakvik, 2.veil. Vaage).

2007

Vår 2007

Brenne, Are Harald: Norwegian Physician Market Policy. (veil. Askildsen).

Bø, Marit: Markedsføring av legemidler - en analyse av konkurransen i et terapeutisk marked. (1.veil. Brekke, 2.veil. Holmås).

Fasting, Elisabeth: Inntektsulikhet og sosial ulikhet i helse - en litteraturoversikt av teoretisk og empirisk litteratur. (veil. Grasdal).

Hognestad, Kristian Å.: Forsikringsspill: Fullforsikringsparadokset: forventningsskeiv vurdering av forsikring med egenandel. (1. veil. Tjøtta, 2.veil. Torsvik)

Januleviciute, Jurgita: Handel mellom land - betydningen av geografisk distanse og valutakursvolatilitet (veil. Vårdal).

Johansen, Bjørn Olav: The Effects of Buyer Power on Long-term Welfare. (veil. Gabrielsen).

Kurtzhals, Joakim Hestenes: Pensjonsreformen. En gjennomgang og noen konsekvenser. (1. veil. Grasdal, 2.veil. Meland).

Kvalbein, Jon Audun: Liberated Bonded Laborers. Are They Better Off? Welfare and Efficiency Implications of an Agricultural Reform in Western Terai of Nepal.(veil. Torsvik).

Lilleaas, Åsmund L.: Overdreven selvtillit i et etableringsspill. (1. veil. Torsvik, 2.veil. Tjøtta).

Losnegård, Jørn: Likestilling i arbeidsmarkedet - kjønn og sykefravær. (veil. Flåm).

Loven, Wenche: Nettsidene for fritt sykehusvalg. (1.veil. Askildsen, 2.veil. Kaarbøe).

Marstrand, Baard: En simulert innføring av miljøvennlige alternative drivstoff fra 2005 til 2015. (veil. Sandvik).

Mundal, Silje Rørtveit: En empirisk analyse av effekten geografisk bosted har på deltagelse i høyere utdanning (veil. Aakvik).

Rage, Trine Linn: Strømmarkedet i Midt-Norge (veil. Aarrestad).

Kenneth Løvold Rødseth: Effektiv forsyning av kulturlandskap i et CGE-rammeverk  (veil. Vårdal).

Salomonsen, Bjarte: Melkebønders avveiing mellom arbeid på egen gård og arbeid i annen næring. (veil. Vårdal).

Slettehaug, Vidar: Omsetning av elektrisk energi i Norge - Trenger vi kraftleverandørene? (veil. Vagstad).

Solheim, Magne: Avslag på søknad om uføretrygd. (veil. Bratberg).

Stenvåg, Guri: Den uformelle kredittmarknaden i Nepal - ein empirisk studie av motiva bak låna. (veil. Torsvik).

Tjønn, Kristin: Markedsføring av legemiddel - Effektar av tidsskriftannonsering og legebesøk på omsetnaden til legemiddel innan antidepressiva. (veil. Askildsen).

Tropina, Ioulia M.: "Emission Trading under the Kyoto Protocol: Prospects and Complications" (veil. Aarrestad).

Tveito, Andreas J.: En analyse av nettannonseportalene Finn, Trade og Zett sin leveringsnekt av boligannonser til privatpersoner. (veil. Gabrielsen).

Tveten, Øyvind K.: Koordinering og konflikt. Battle of Sexes - med og uten kommunikasjon. (1.veil. Tjøtta, 2.veil. Torsvik).

Tyssing, Njål T.: Skuld og skam i eit prinsipal-agentspel (1.veil. Torsvik, 2.veil. Tjøtta).

Yver, Linn Helen E.: Handel mellom land - betydningen av valutaunioner (veil. Vårdal).


Høst 2007

Barata Correia da Silva, Claudia Vanessa: Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn - skyldes den diskriminering? (Veil. Vaage).

Børdal, Vegard: Monetary Policy and Asset Prices 'an introduction to the literature' (Veil. Meland).

Engelsen, Kristine Aarsand: Overgangen frå langtidssjukefråver til uføretrygd.(1.veil. Bratberg, 2.veil. Vaage).

Gjerde, Øystein Kjos: Tidligpensjonering som familiebeslutning (Veil. Vaage).


Gyland, Hilde: Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og bruk av legetjenester - en analyse etter innføringen av fastlegeordningen i 2001.(Veil. Grasdal).

Halvorsen, Trond Arne: Prising av opsjoner ved lineær programmering. (Veil. Flåm).

Hanson, Hans Petter: Tid som handelskostnad: En økonometrisk tilnærming (veil.  Nordås og Bratberg).

Strømsnes, Geir By: Virker etterspørselen etter regionale tjenester dimensjonerende for tilbudet ved Haukeland Universitetssykehus? (Veil. Kaarbøe).

Tjønn, Kristina Håvås: Rising import shares from China: How does it affects the Norwegian economy? (Veil. Vårdal).

2006

Vår 2006:

Dahlen, Wenche: En analyse av offentlige utgifter til legemidler i Norge og i 15 europeiske land. (veil. Aakvik).

Dahlstrøm, Annika: Valutakursusikkerhetens påvirkning på norske eksport-næringers profitt. (veil. Vårdal).

Eriksen, Kristoffer Wigestrand: Ultimatumspillet – Individ- og gruppeadferd i et repetert ultimatumspill med fast motpart. (veil. Torsvik).

Jacobsen, Karl Åge: Inntektsmobilitet i Norge: Om permanentinntektsmålet i intergenerasjonelle analyser. (1.veil. Vaage, 2.veil. Aakvik).

Kvaløy, Mari: Konkurranse i tosidige markeder – en analyse av det norske radiomarkedet.  (veil. Gabrielsen).

Løken, Katrine Vellesen: The impact of family income on children’s level of education: Causation or selection? (1.veil. Aakvik, 2.veil. Lommerud).

Løtveit, Thomas: Tillit og forventning. (veil. Tjøtta, 2.veil. Torsvik).

Olsen, Fredrik: En analyse av renteendringer i bankmarkedet. (veil. Vagstad).

Pedersen, Sigurd Steinsund:  Ventetid og behandlingskapasitet – Er det nokon
samanheng? Ein paneldatastudie av ventetider ved somatiske sjukehus i
Norge for perioden 1998 – 2003. (veil. Holmås).

Rognaldsen, Tor Ole: Eigendomsrett vs. Likskapspreferansar i Ultimatum-Spelet: Eit eksperiment ved Universitetet i Bergen. (1. veil. Torsvik, 2.veil. Tjøtta).

Svilosen, Svein Arne Bjørge: Fellesgoder og straff. (1. veil. Torsvik, 2.veil. Tjøtta).

Tvedt-Gundersen, Arne: Samarbeid i et sosialt dilemma? Traveler’s dilemma som eksperiment. (1.veil. Tjøtta, 2.veil. Torsvik).

Vestbøstad, Oddbjørn: Handsamingsvariasjonar blant hjartepasientar: Ei Samfunnsøkonomisk studie av geografiske variasjonar i handsaming av Iskemisk hjartesjukdom i Noreg. (1.veil. Kaarbøe, 2.veil. Bratberg).

 

Høst 2006

Alm, Andreas: Inntektsmobilitet og kredittrestriksjoner (veil. Bratberg).

Borsheim, Inger Cecilie: Markedsføring av legemidler – Markedsekspandering eller merkesubstitusjon? En paneldatastudie av konkurranse i to legemiddelmarkeder i Norge for perioden 2000 – 2004 (veil. Grasdal).

Christensen, Jonas Gade:  Determinants of Technology Spillovers: Foreign Direct Investments in an Industrial Organisations (veil. Gabrielsen).

Dalene, Liv Ragnhild: Privat helseforsikring (veil. Askildsen).

Engevik, Espen: Stability and Investment in Liner Alliances. Mathematical and Numerical Examples of Core Solutions and Investment in Liner Shipping Alliances (veil. Flåm).

Espeland, Ådne: Effektivitetsproblem innenfor bistand (veil. Torsvik).

Fossum, Trond Anders: Platebransjen og Internett: Problemer eller muligheter? (veil. Vagstad).

Hunderi, Bjørn Nesse: Innføring i realkonjunkturmodellar (veil. Sandvik).

Løberg, Ann-Mari: Kan fagforeningsmakt forklare utviklingen i internasjonal outsourcing? En empirisk analyse av OECD-land (veil. Aakvik).

Olsen, Kine: BOLIGPRISER I EN BY I VEKST – En hedonisk analyse av boligmarkedet i Hammerfest (veil. Bratberg).

Ommedal, Rune André: Gevinstar ved eit mindre kapitalintensivt jordbruk? (veil. Vagstad).

Sendstad, Cecilie: Globalization and trade unions – friends or foes? (veil. Lommerud).

Sjursen, Helge: De baltiske staters valg av valutakursregime (veil. Vårdal).

Strømsvåg, Linn: Implementeringen av Kyoto-avtalen i Europa: EUs tradingsystem for CO2-kvoter (EU ETS) (veil. Tjøtta).

Thomassen, Kurt Tore: Markedet for medierettigheter til norsk toppfotball. En teoretisk analyse (veil. Gabrielsen).

Torgrimsen, Torill Louise: Læring av økonomisk likevekt bestemt av to variabler (veil. Flåm).

Tungland, Hogne: Simulering av en liten åpen økonomi i GAMS (veil. Vårdal).

Valde, Marthe Skjelbred-Knudsen: ”Inntektsforskjeller blant ikke-vestlige innvandrere i Norge” (veil. Vaage).

Øglend, Atle: En studie av kjøpnå-auksjonen og signaleffektene ved at selgeren setter en kjøpnå-pris (veil. Vagstad).

2005

Vår 2005

Auestad, Margit: Sykefravær i offentlig og privat sektor. (1.veil. Vaage, 2.veil. Bratberg).

Berdal, Odd Bjarne: En økonometrisk analyse av tidligpensjonering. (veil. Aakvik).

Gjerdevik, Rune: Familiebakgrunn og utdanningskarrierer en empirisk analyse av sammenhenger mellom familieinntekt og utdanningsnivå. (1.veil. Vaage, 2.veil. Aakvik).

Haugen, Norunn: The informal credit market: A study of default and informal lending in Nepal (veil. Torsvik).

Houeland, Joachim: A Two-Country, Two-Sector DSGE Trade Model. (1.veil. Vårdal, 2.veil. Flåm).

Milje, Yngve: Legemiddeløkonomi: En Cost-Effectiveness analyse av Aldara 5 % Imiquimod krem. (1.veil. Grasdal, 2.veil. Aakvik).

Skjæveland, Marita: En empirisk analyse av regional migrasjon i Norge og Sverige.(veil. Vårdal og Bratberg).


Høst 2005

Aksdal, Jens Olav: Forsikring på personskade i trafikken. (veil. Sjur D. Flåm).

Asphaug, Erlend: Klimakvoteloven: Konsekvenser for gasskraftverk med CO2-håndtering. (veil. Amundsen).

Birkeland, Lene: Gruppebeslutninger i Skjønnhetskonkurransespillet. En studie av beslutningsatferd. (1.veil. Tjøtta, 2.veil. Torsvik).

Dahlstrøm, Annika: Valutausikkerhetens påvirkning på norske eksportnæringers profitt. (Veileder: Erling Vårdal)

Farah, Mohammed H.: Early Labour Market Experience after Graduation by Fields of Study: An Empirical Analysis. (1.veil. Bratberg, 2.veil. Nilsen).

Fløtre, Kari M.: Priser og kontrakter fra ulike kraftleverandører. Teoretisk og empirisk analyse (1.veil. Vagstad, 2.veil. Aakvik).

Hordnes, Jan Gunnar: Job stability in Norway, 1986 to 1995. (1.veil. Vaage, 2.veil. Nilsen).

Krogstad, Thomas: Bistand og incentivproblemer. (veil. Torsvik).

Langerød, Monika: Realvalutakursens variasjoner under ulike valutakursregimer. Teoretisk modellering og empirisk analyse.(veileder: Erling Vårdal)

Midtun, Anette: Effektevaluering av Helsinki- og Oslo-protokollen. Svovelutslipp. (1.veil. Tjøtta, 2.veil. Aakvik).

Nordanger, Lene-Kristin: En teoretisk og økonometrisk analyse av etableringen av Behandlingsforsikring i Eidskog kommune, 2001-2003. (1.veil. Askildsen, 2.veil. Holmås).

Straume, Hans-Martin: Geografisk distanse og variasjon i realvalutakursen. En empirisk analyse. (1.veil. Vårdal, 2.veil. Bratberg).

Wefring, Andreas: REGIONAL WAGE DIFFERENCES IN NEPALESE AGRICULTURE: A Study of Landholding Patterns and Semi-Permanent Contracts. (1.veil. Torsvik, 2.veil. Hatlebakk).

2004

Høst 2004

Md. Ayub Ali: Learning in Nepal Agriculture.

Ole Andreas Angelshaug: Etterspørsel etter tobakk i Norge.

Maria Finne: Norge som EU-medlem: Konsekvenser for det norske landbruket.

Therese Jørstad Johannesen: Internasjonale miljøavtaler - en spillteoretisk analyse.

Knut Nygaard: The Political Economy of Fiscal Decentralisation in Developing Countries.

Njål Inge Tjensvoll: Potensialet for endring i landskap og jordbruksstruktur på Jæren


Vår 2004

Stian Brundtland Berge: Pengemengdevekst og inflasjon - en empirisk analyse og teoretiske betraktninger.

Sigrid Koppen: Prisdiskriminering basert på kundegjenkjenning.

Silje Voll: Hvor mye gass vil du ha? - teoretisk analyse av forhandlinger anvendt på gassmarkedet