Hjem
Institutt for økonomi

Forskergrupper ved Institutt for økonomi

Hovedinnhold

Institutt for økonomi sin metodiske kjernekompetanse er innen anvendt mikroøkonometri, spillteori og insentivteori.

Basert på denne kompetansen, har instituttet forskergrupper på følgende tre spesialområder: