Hjem
Institutt for økonomi

Hovedinnhold

Instituttleder: Tommy Staahl Gabrielsen, professor, tlf 55 58 92 21

Nestleder: Kjell Vaage, professor, tlf 55 58 92 06

Undervisningsansvarlig: Arild Aakvik, professor, tlf 55 58 92 39

Administrasjonssjef: Marianne Bø Larsen, fra 1. mars