Hjem
Institutt for økonomi

Instituttleder: Tommy Staahl Gabrielsen, professor, tlf 55 58 92 21

Nestleder: Kjell Vaage, professor, tlf 55 58 92 06

Undervisningsansvarlig: Frode Meland, professor, tlf 55 58 92 30

Administrasjonssjef: Rannveig Nina Myklebust, tlf 55 58 92 28