Hjem
Institutt for økonomi

Kontaktinformasjon

Telefon: 55 58 92 00
E-post: post@econ.uib.no

 

Studenthenvendelser:

Telefon: 55 58 92 26
E-post: studieveileder@econ.uib.no

Informasjonssenteret, SV-fakultetet

Telefon: 55 58 98 50 (åpent 10:00 - 15:00)