Hjem
Institutt for økonomi

Hovedinnhold

Instituttrådet ved Institutt for økonomi er valgt for perioden 1.8.2021 -31.7.2025, rådet har følgende medlemmer:

Gruppe A (periode 01.08.2021 - 31.07.2025)

Tommy Staahl Gabrielsen (instituttleder og rådsleder)

Kjell Erik Lommerud

Astrid Louise Hanssen Wang

Eeva Mauring

Rune J. Hagen

 

Vara:

Arild Aakvik

Rita Ginja

Thomas de Haan

 

Gruppe B (periode 01.07.2023 - 31.07.2024)

John S. Lilletvedt

Ingrid O. Telle/Hedda R. Tveiten

 

Vara:

Jens C. Brunstad

 

Gruppe C (periode 01.07.2021 - 31.07.2025)

Brith Åse Sætre

 

Vara:

Christine L. Steira

 

Gruppe D (periode 01.08.2023 - 31.07.2024)

Jørgen Wattø Sjuve

Håvard Rørtveit