Hjem
Institutt for økonomi

Hovedinnhold

Instituttrådet ved Institutt for økonomi er valgt for perioden 1.8.2021 -31.7.2025, rådet har følgende medlemmer:

Gruppe A (periode 01.08.2021 - 31.07.2025)

Tommy Staahl Gabrielsen (instituttleder og rådsleder)

Kjell Erik Lommerud

Astrid Louise Grasdal

Eeva Mauring

Rune J. Hagen

 

Vara:

Arild Aakvik

Rita Ginja

Thomas de Haan

 

Gruppe B (periode 01.08.2021 - 31.07.2022)

Linda Østergren

Halvard Jansen

 

Vara:

 

Gruppe C (periode 01.08.2021 - 31.07.2025)

Brith Åse Sætre

 

Vara:

Wenche Iversen

 

Gruppe D (periode 01.08.2021 - 31.07.2022)

Carsten Mannes

Johanne Bakken