Hjem
Institutt for økonomi

Instituttrådet ved Institutt for økonomi er valgt for perioden 1.8.2017 -31.7.2021. Våren 2019 har rådet følgende medlemmer:

Gruppe A

Tommy Staahl Gabrielsen (instituttleder og rådsleder)

Arild Aakvik

Kjell Erik Lommerud

Astrid Louise Grasdal

Julie Riise

 

Vara:

Frode Meland

Rune Jansen Hagen

Bjørn Olav Johansen

 

Gruppe B:

Halvard Jansen

Nina Serdarevic

 

Vara:

Arild Heimvik

 

Gruppe C:

Brith Åse Sætre

Vara:

 

 

Gruppe D (studentrepresentanter):

Master: Jens Brunstad

Vara: Sunniva Hillesund

Bachelor: Anette Helland Andersen

Vara: Hedda Dirdal