Hjem
Institutt for økonomi
Ny doktorgrad

Lav motivasjon hos helsearbeidere i utviklingsland

Lav kvalitet på helsetjenester i u-land er en forklaring på manglende måloppnåelse av FNs tusenårsmål, og manglende motivasjon blant helsearbeidere er en viktig forklaringsfaktor.

Hovedinnhold

Dette kommer fram i en ny doktoravhandling av Ida Lindkvist. Ida Lindkvist har vært tilknyttet doktorgradsprogrammet ved Institutt for økonomi, og disputerer fredag 30. september med avhandlingen "Health Worker Motivation and Effort in a Low-Income Context: Quantitative and qualitative research from Tanzania".

 

Les doktorgradspressemeldingen i På Høyden her.