Hjem
Institutt for økonomi
Ny doktoravhandling

Det kostbare norske jordbruket

Ny doktoravhandling viser at norsk jordbrukspolitikk bryter med prinsipper for god ressursbruk.

Hovedinnhold

Samfunnsøkonom Ivar Gaasland disputerer onsdag 22. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Essays on the inefficiency of Norwegian agricultural policy".

I et oppslag i Nettavisen.no sier han at landbruksstøtten kan reduseres med 60 % uten at det går utover hovedmålene i norsk landbruk, som er matvaresikkerhet, kulturlandskap og miljø. Han fremholder videre at avhandlingen hans viser at dagens støttesystem er lite treffsikkert i forhold til fellesgodene matvaresikkerhet og kulturlandskap, og at disse fremmes best gjennom ulike former for arealstøtte.

Ivar Gaasland har fulgt doktorgradsprogrammet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og jobber i dag som seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) i Bergen. Les oppslaget i Nettavisen, samt doktorgradspressemeldingen her. Les også oppslag i På Høyden.