Hjem
Institutt for økonomi
Ny doktoravhandling

Hva betyr familien for barns utdanning?

Økt fødselspermisjon og økt barnehagedekning har gitt positive utslag for barnas utdanning.

Hovedinnhold

Samfunnsøkonom Katrine Vellesen Løken disputerer 1. oktober med avhandlingen "Families and children's development: economic approaches". Avhandlingen gir kunnskap om hvordan velferdsreformer som økt fødselspermisjon og økt barnehagetilbud har påvirket barnas utdanning på lang sikt. Hovedfunnene er at reformene har gitt en positiv effekt målt etter barnas utdanningsutfall.

Katrine Vellesen Løken har mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen, og har vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for økonomi siden 2006. Hun er nå ansatt som forsker ved Institutt for økonomi. Les oppslag i På Høyden her, samt doktorgradspressemelding.