Hjem
Institutt for økonomi

Pris for beste masteroppgave

Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeid sin årlige pris på kr 15 000 for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi på NHH og UiB (Institutt for økonomi) er utdelt.

Hovedinnhold

Prisen for beste masteroppgave ved Insitutt for økonomi for året 2011 går til Inger Sommerfelt Ervik for oppgaven "Solidaristic Wage Setting in General Oligopolistic Equilibrium". Ervik har jobbet med en avansert teoretisk modell for oligopol i generell likevekt og introdusert en stilisert versjon av Frontfag i denne. Med Frontfag er ideen at lønnstillegg i konkurranseutsatte sektorer skal være retningsgivende for tilsvarende tillegg i andre sektorer. Modellen som er brukt skiller mellom åpne og skjermede sektorer. Lønna vil i utgangspunktet være høyere i skjermede sektorer pga. manglende konkurranse og lavere lønnspress. Ervik har studert hva som skjer dersom organisert arbeidskraft i skjermet sektor påtvinges den lavere lønna fra åpen sektor, og hun viser at dette har positive implikasjoner for nasjonal velferd i modellen. I tillegg diskuteres globalisering, som har negative effekter på velferd både med og uten Frontfag.

Veiledere for oppgaven var Kjell Erik Lommerud og Frode Meland. Inger Sommerfelt Ervik er nå ansatt som stipendiat på Institutt for økonomi. Oppgaven ligger som vedlegg på siden her.