Hjem
Institutt for økonomi
KRONIKK

"1500 gram"

Flere land bør prioritere behandling og oppfølging av for tidlig fødte barn

Hovedinnhold

I en nylig publisert kronikk i Bergens Tidende presenterer post dok Katrine Løken funn fra studier om effekt av behandling av for tidlig fødte barn med lav fødselsvekt. Studiene viser først og fremst at behandling og oppfølging av for tidlig fødte barn reduserer spedbarnsdødelighet, men også påviselig effekt på skoleprestasjoner senere i livet.

Katrine Løken er post dok ved Institutt for økonomi, og hun er fast skribent i Bergens Tidende i spalten "Økonomi på søndag". Kronikken stod på trykk i avisen 05.02.2012, og ligger som vedlegg til siden her.

Dokumenter