Hjem
Institutt for økonomi
Kronikk

-Veien fra uføretrygd til jobb

Betydningen av økonomiske insentiver og uføres restarbeidsevne.

Hovedinnhold

I en kronikk i Bergens Tidendes spalte "Økonomi på søndag" 25. august i år skriver post dok Katrine Vellesen Løken om utformingen av uføretrygden, og hvordan økonomiske insentiver kan medvirke til at grupper av uføretrygdede kan utnytte sin restarbeidsevne uten at det kuttes i trygden eller går ut over stønaden til dem som ikke kan arbeide.

Løken er post dok ved Insitutt for økonomi, og er fast skribent i spalten "Økonomi på søndag". Kronikken ligger som vedlegg til siden her.