Hjem
Institutt for økonomi
Ny doktorgrad

Hvordan lokke klinikere til Tanzanias utkantstrøk

Tilbud om etterutdanning kan være like effektivt som økt lønn

Hovedinnhold

Julie Riise Kolstad disputerer fredag 10.9.2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "What affects the career choices of healt workers? Four essays on preferences, incentives and careeer choices in a low-income context".

Utgangspunktet for arbeidet har vært en påfallende geografisk skeivfordeling av klinisk helsepersonell i Tanzania, og Riise Kolstads arbeid gir etterspurt kunnskap om hvilke rekrutteringstiltak en kan forvente gir størst effekt. Et nytt funn er at det kan være like effektivt å tilby utdanning som å øke lønninger.

Julie Riise Kolstad har siden 2006 vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for økonomi, UIB. Les pressemelding her.