Hjem
Institutt for økonomi

Økonomisk vismand

UiB-professor med innflytelse på dansk økonomisk politikk

Hovedinnhold

Professor Eirik S. Amundsen, Institutt for økonomi, UiB er nylig gjenoppnevnt av den danske regjering som medlem av formannskapet for De Økonomiske Råd, Danmark. Populært kalles formennene ”de økonomiske vismænd”, en betegnelse som er blitt hengende siden den ble brukt første gang ved institusjonens oppstart i 1963. De Økonomiske Råd er en uavhengig tenketank og formennene velges blant professorer i samfunnsøkonomi. Amundsen har sittet en periode tidligere da han var fulltidsansatt som professor ved Københavns Universitet.

 -Rådsarbeidet er ekstremt givende. Vi tar utgangspunkt i samfunnsøkonomiske prinsipper og beskjeftiger oss med alle områder av samfunnsøkonomisk teori og økonomisk politikk. Arbeidet gir inspirasjon til egen forskning og jeg bruker meget av materialet i undervisningen ved Institutt for økonomi, både på bachelor- og på masternivå, sier professor Eirik S. Amundsen.

Analyser av dansk og internasjonal økonomi

De Økonomiske Råd består av to råd: Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Formannskapet som er felles for de to råd betjenes av et sekretariat på godt 30 medarbeidere.  Det er formannskapets oppgave å forestå analyser av dansk og internasjonal økonomi inklusive ressurs- og miljøøkonomiske analyser og å legge disse frem for rådene. Medlemmene av De Økonomiske Råd er foruten formannskapet, representanter for arbeidsmarkedets parter, Danmarks Nationalbank, regjering og interesseorganisasjoner. Det er ca. 25 medlemmer i hvert råd.

Toppledere i samme rom

Det spesielle ved rådene er at toppledere fra de viktigste institusjonene i samfunnet sitter i samme rom og diskuterer sentrale samfunnsøkonomiske spørsmål. Analysene og synspunktene herfra formidles umiddelbart etter rådsmøtet i et pressemøte som typiske resulterer i store presseoppslag i danske medier. Norge har ikke noen tilsvarende institusjon til denne, men det fins noe som ligner i for eksempel Sverige og Tyskland.

Les mer om De økonomiske Råd her.