Hjem
Institutt for økonomi
KRONIKK

-Stopp ammepolitiet!

-Hver gang debatten om mødre bør amme dukker opp, vekker den et voldsomt engasjement. Og det gjør den til stadighet.

Hovedinnhold

Katrine Løken er post dok ved Institutt for økonomi, og hun er fast skribent i Bergens Tidende i spalten "Økonomi på søndag". Kronikken stod på trykk i avisen 18.03.2012, og ligger som vedlegg til siden her.

Temaet for kronikken er effekt av amming, og Løken påpeker at konsekvensen av ikke å amme synes å være liten for barna på lang sikt.