Hjem
Institutt for økonomi
Ny doktorgrad

Kjøpermakt - implikasjoner for velferd og offentlig politikk

Studie av endringer i dagligvarebransjen

Hovedinnhold

Bjørn Olav Johansen disputerer torsdag 2. februar for ph.d.-graden med avhandlingen "Buyer power, welfare and public policy". I avhandlingen diskuteres blant annet spørsmål om detaljistenes forhandlingsmakt og konkurranse i varemarkedet.

Bjørn Olav Johansen (f. 1981) er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen, og har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for økonomi siden 2007.

Les doktorgradspressemeldingen her.