Hjem
Institutt for økonomi

-Pappaperm smitter

Mannlige sjefer viktig forbilde for å få flere til å ta pappaperm.

Hovedinnhold

I en kronikk i Bergens Tidende 10. juni tar post dok Katrine Vellesen Løken for seg økningen i bruk av pappaperm siden innføringen av fedrekvoten i 1993. Et viktig funn i forskningen på området er at smitteeffekter kan forklare en god del av økningen, og aller viktigst er mannlige sjefer som forbilde.

Katrine Vellesen Løken er post dok ved Institutt for økonomi, og hun er fast skribent i spalten «Økonomi på søndag» i Bergens Tidende. Kronikken ligger som vedlegg på siden her.

Dokumenter