Hjem
Institutt for økonomi

Prinsippet om god handelsskikk skal utredes

Lovutvalg skal se på hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren.

Hovedinnhold

Utvalget ble oppnevnt i statsråd 26.10.2012, og professor Tommy Staahl Gabrielsen ved Institutt for økonomi og BECCLE er medlem. Utvalget skal ledes av professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo, og han er også tilknyttet BECCLE.

Les mer om saken på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside, der også mandatet ligger.