Hjem
Institutt for økonomi
KRONIKK

Kan skattereduksjoner styrke konkurranseevnen?

Senkning av inntektsskatten er en høyst usikker vei å gå for å styrke konkurranseevnen.

Hovedinnhold

Det er professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi som sammen med sine kolleger i De Økonomiske Råd som uttaler dette i en kronikk i den danske næringslivsavisen Børsen den 15. januar i år (ligger som vedlegg til siden her).

En del land i Europa har siden årtusenskiftet opplevd til dels kraftige lønnsstigninger. Dette har blant annet gitt seg utslag i en svekket lønnskonkurranseevne og en svak eksportutvikling. Mange har gjort seg til talsmenn for å senke inntektsskatten for derved å dempe lønnskravene og lønnsutviklingen. I denne kronikken hevdes det at dette er en høyst usikker mekanisme uten noen garanterte virkninger. Det kan imidlertid være andre gode grunner til å senke inntektsskatten, men styrking av konkurranseevne er ikke en av dem. Senkning av avgifter vil derimot kunne ha en god effekt, der tapte skatteinntekter på en effektiv måte kan erstattes ved å benytte en bredere skattebasis. 

Amundsen er medlem av det danske Folketingsoppnevnte formannskapet for De Økonomiske Råd i Danmark. Populært kalles formennene ”de økonomiske vismænd".