Hjem
Institutt for økonomi

-Hvordan vurdere læreres prestasjoner?

-På tide at det settes inn ressurser i Norge for å komme frem til en god ordning for å måle læreres prestasjoner, mener Katrine Vellesen Løken.

Hovedinnhold

Katrine Vellesen Løken er post doktor ved Institutt for økonomi, og er fast skribent i spalten Økonomi på søndag i Bergens Tidende. Søndag 18. september var tema for hennes artikkel hvordan en skal bruke vurdering av læreres prestasjoner i arbeidet for å sikre kvaliteten på undervisningen. Artikkelen ligger som vedlegg til siden her.