Hjem
Institutt for økonomi
Ny doktorgrad

Nytte-kostnadsanalyser i helsevesenet og måling av livskvalitet

Valg av måleinstrument avgjørende for analyseresultatet.

Hovedinnhold

I en ny doktoravhandling basert på en spørreundersøkelse som måler helserelatert livskvalitet hos hjerte-, slag- og blodtrykkspasienter, analyserer Lene Lunde bruken av forskjellige måleinstrumenter og om de er avgjørende for analyseresultatet. Analysen bekrefter at scoren varierer med analyseinstrument, og at det er mulig å velge instrument strategisk for å oppnå bedre analyseresultat.

I avhandlingen er også utført en nytte-kostnadsanalyse av ulike grupper blodtrykksmedisin, samt demonstrasjon av hvordan en type simuleringsmodell og administrative data kan brukes til å estimere indirekte kostnader knyttet til sykdom.

Lene Lunde har vært ph.d.-student ved Institutt for økonomi, og forsvarer avhandlingen i disputas 26. oktober i Auditoriet, Sjøfartsmuseet, kl. 13.15.

Les doktorgradspressemeldingen her.