Hjem
Institutt for økonomi

Disputas: Karsten Marshall Elseth Rieck

Hovedinnhold

Tid: Fredag 15. februar 2013, kl. 13.15     
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1      

Avhandlingens tittel er:
«Essays on aspects of the welfare state: Sickness Absence and Intergenerational Earnings Mobility»

Opponenter under disputasen er:

•    1. opponent:  Professor Regina Riphahn, Economics Department, University of Erlangen-Nuremberg Nürnberg, Germany 
•    2. opponent: Forskningsdirektør Pål Schøne, Institutt for samfunnsforskning, Oslo  

Det tredje medlemmet i komiteen er:
•    Professor Oddvar Kaarbøe, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen

Disputasen ledes av dekan, professor Knut Helland

Adgang for interesserte.