Hjem
Institutt for økonomi
News

Pappaperm smitter mellom kolleger

Ny forskning på norsk fedrekvote viser at det er en sterk smitteeffekt mellom kolleger når det handler om uttak av pappapermisjon.

Barn som sover på far sin skulder
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Katrine V. Løken arbeider med studien «Peer Effects in Program Evaluation», som er basert på et utvalg av nær 27 000 nybakte fedre. Halvparten av utvalget var kolleger av menn som fikk barn like før fedrekvoten ble innført. Den andre halvparten var kolleger som fikk barn like etter reformdatoen.

Dersom kollegaen tilhørte gruppen uten rett på fedrekvote, var det 67 prosent sannsynlig at en selv ville gå ut i permisjon. Tilhørte kollegaen gruppen med rett på fedrekvote, økte sannsynligheten til 78 prosent.

Løken tror stigmaet på arbeidsplassen når det kommer til å ta ut permisjon reduseres når én først gjør det. Kollegene får dessuten kunnskap om hvordan arbeidsgiver reagerer på uttaket av permisjon. Er det sjefen som tar ut permisjon er effekten, i følge studien, hele tre ganger større.

Løken mener at studien taler for å beholde ordningen med fedrekvoten, som ble innført i 1993, og i år utvidet fra 12 til 14 uker. Forsvinner fedrekvoten, havner vi kanskje i en situasjon hvor de fleste fedre kun tar ut fire uker, sier forskeren ved Institutt for økonomi.