Hjem
Institutt for økonomi
News

Gaasland kritisk til matalliansen

«Det er overraskende at NHO så åpenbart støtter proteksjonisme når en vet hvor avhengig andre norske næringer er av fri handel», skriver Ivar Gaasland i en kronikk i Dagens Næringsliv.

en bonde står med melkeapparat klar for å melke kyrne sine
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

«Det er overraskende at NHO så åpenbart støtter proteksjonisme når en vet hvor avhengig andre norske næringer er av fri handel», skriver Ivar Gaasland i en kronikk i Dagens Næringsliv tirsdag 29. oktober. Gaasland er forsker ved Institutt for økonomi.

Etter valget har matindustrien med de bondeeide samvirkebedriftene og selskap som Kavli, Mills og Orkla gått sammen med LO og NHO i en bred lobbyallianse for å sikre matindustriens betingelser for økt konkurransekraft.

Gaasland mener at matindustrien hegner om sine interesser ved å forsvare reguleringer som verken er forutsigbare eller transparente - de svekker konkurransen og prisene forvrenges til det ugjenkjennelige. Aktørene tilpasser seg mer et system med subsidier og avgifter enn forbrukernes ønsker, skriver Gaasland.

Prisutjevningssystemet kommer godt til syne gjennom avgifter og subsidier på 12 hovedgrupper og seks biproduktgrupper av melkeråvarer der satsene er basert Tines kostnadskalkyler. Det er på ingen måte konkurransenøytralt, gjennomsiktig eller forutsigbart, slik matalliansen er enige om at rammebetingelsene bør være.

Arbeidsplasser som er basert på beskyttelse og subsidiering av en tapsbringende produksjon er ikke bærekraftig på sikt, skriver Gaasland, og mener lobbyalliansen går baklengs inn i fremtiden.

«Forhåpentlig er ikke vlandbruks- og matminister Sylvi Listhaugs eventuelle lojalitetsbånd til matindustrien enn at hun står imot presset fra matalliansen», avslutter Gaasland i sin kronikk.