Hjem
Institutt for økonomi
News

Køprising er ikke usosialt, fastslår professor Steinar Vagstad

UiB-professor Steinar Vagstad avviser argumentet om at rushtidsavgift vil gå utover samfunnets fattigste.

Blåhvitt bilde av en bilkø
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

2,5 millioner kroner kroner er prisen samfunnet må betale per minutt med bilkø på landsbasis. Dette kommer frem av en fersk rapport fra tankesmien Civita. Rapporten slår fast at biltrafikkens samfunnsøkonomiske og miljømessige kostnader vil bli stadig større om det ikke snart innføres køprising, eller rushtidsavgift.

Dag Skansen (H), leder for bystyret i Bergens komite for miljø og byutvikling, mener ikke køprising er veien å gå. Han sier til BT at man i første omgang bør legge til rette for et mer effektivt kollektivsystem for å gi byens innbyggere et alternativ til privatbil.

Professor ved Institutt for økonomi Steinar Vagstad, sier til Bergens Tidende at han er positiv til innføring av rushtidsavgift siden dette vil føre til bedre utnyttelse av veinettet.

- Prisen burde økes når det er mye folk på veiene, og kanskje blitt satt til null når det er lite folk, foreslår Vagstad.

Han avviser dessuten høyresidens hyppig brukte argument om at køprising er usosialt og vil ramme de fattigste.

- En må se på hvem som faktisk kjører bil. De fattigste kjører ikke bil, men tar buss, sier han til BT. For familier med barnehagebarn mener han at tiden som går med på å stå i lange køer er et større problem enn bompengeutgifter. 

I følge BT er det i byer som London, Stockholm og Gøteborg observert betydelig trafikknedgang i rushtidene etter innføringen av køprising. Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, er overbevist om at det er et tidsspørsmål før også Bergen må innføre rushtidstrafikk.