Hjem
Institutt for økonomi
News

- Regjeringen ønsker sterkere konkurranse

Professor Tommy Staahl Gabrielsen og postdoktor Ivar Gaasland ved Institutt for økonomi skal være med i et nytt utvalg nedsatt for å evaluere systemet for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. Ifølge landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ønsker regjeringen sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien.

Ku i fjøs
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

5. mars satte landbruks- og matdepartementet ned et utvalg som skal gå igjennom markedsregulatorordningen i jordbruket. Professor Tommy Staahl Gabrielsen og postdoktor Ivar Gaasland ved Insittutt for økonomi er blant de elleve som er håndplukket av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til å sitte i utvalget.

– Regjeringen ønsker sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien, og vil derfor ha en gjennomgang av markedsregulatorordningen som i størst mulig grad skal sikre dette. Konkurranse bidrar til effektivisering og nyskaping, - til beste for forbrukerne, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Professor Tommy Staahl Gabrielsen er leder for Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) og var sjefsøkonom i Konkurransetilsynet i perioden 2007 - 2010.

 

Les utvalgets mandat her.

 

Utvalget får frist til 1. juni 2015 med å levere rapport.

 

Utvalgets sammensetning:

 • Erling Hjelmeng, leder. Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett
 • Eli Reistad, bonde, Norges Bondelag.
 • Kjersti Hoff, bonde, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Johnny Ødegård, direktør, Tine SA
 • Kari Redse Håskjold, bonde, Nortura SA
 • Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Erik Volden, konsernsjef, Kavli
 • Tommy Staahl Gabrielsen, professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
 • Ivar Gåsland, postdoktor ved Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
 • Elin Vestrum, rådgiver, Forbrukerrådet
 • Hege Berg-Knutsen, EMV-ansvarlig, Coop Norge

 

Les nyhetssaken på landbruks- og matedpartementets nettsider.