Hjem
Institutt for økonomi
News

Moderat oppgjør kan bidra til økt norsk konkurranseevne

Den sterke lønnsutviklingen i Norge de siste femten årene har gått utover landets konkurranseevne. En ramme for lønnstillegg som er et prosentpoeng lavere enn ved 2012-oppgjøret kan være første steg på vei mot en styrket konkurransekraft.

Hovedinnhold

- Alt tyder på at vi skal få et ganske moderat og ansvarlig lønnsoppgjør i år, sier professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen, Kjell Erik Lommerud.

- Før oppgjøret er i gang krangler partene om rammen for lønnstillegg skal ligge på den ene eller andre siden av tretallet. Ved forrige hovedoppgjør i 2012 endte rammen på 4,1 prosent.

Femten år med sterk lønnsutvikling har gått utover Norges konkurranseevne. En slik moderat ramme for lønnstillegg kan være første steg på vei mot en styrket konkurranseevne.

I tillegg vil en svekkelse av kronekursen kunne være veldig effektivt med tanke på bedring av Norges konkurranseevne, sier Lommerud.

Han presiserer likevel at konkurranseevnen ikke vil kunne gjenvinnes over natten.

- Etter femten år med sterk lønnsutvikling, er det urealistisk å få det på plass igjen på to-tre år.

 

Les hele artikkelen i Bergens Tidende