Hjem
Institutt for økonomi
News

Norsk «vismand» i dansk debatt om energi- og klimapolitikk

Danmarks utbygging av fornybar energi er samfunnsøkonomisk sett svært dyr og har dessuten ingen effekt på globale klimautslipp. Dette kommer frem av årets miljørapport fra landets «økonomiske vismænd». En av vismennene er professor ved Institutt for økonomi Eirik Schrøder Amundsen.

Havvindmøller og portrett av professor og vismann Eirik Amundsen
Foto/ill.:
Colourbox/UiB

Hovedinnhold

Årets miljørapport fra «de økonomiske vismænd» i Danmark har skapt stor debatt angående landets høye klimaambisjoner.

De Økonomiske Råds miljøøkonomiske vismann er professor ved Institutt for økonomi Eirik Schrøder Amundsen. Sammen med sine tre danske vismann-kolleger slår nordmannen fast at utbyggingen av fornybar energi ikke har noen effekt på globale klimautslipp og at den samfunnsøkonomisk sett er svært dyr.

 

Blest om vindmølleprosjekt

En av rådets kontroversielle anbefalinger er å revurdere planene om to nye havvindmølleparker.

– Dansk støtte til fornybar energi i forsyningssektoren gagner ikke klimaet og har samfunnsøkonomiske kostnader i form av tap av konkurranseevne og arbeidsplasser på kort sikt, og lavere produktivitet og levestandard på lang sikt, sier Eirik S. Amundsen

Debatten går nå blant de politiske partiene i Folketinget om man skal reforhandle det såkalte Energiforliket hvor partiene i 2012 ble enige om en ambisiøs energi- og klimapolitikk som vil overoppfylle kravene som er avtalt sentralt med EU.

Les og hør mer om debatten på DR.dk

 

– Økt gjenvinning av husholdningsavfall lønner seg ikke

Rapporten tar også stilling mot regjeringens ressursstrategi «Danmark uden affald». Strategien tar sikte på å gjenvinne 50% av alt husholdningsavfall innen 2020, og slår fast at dette vil koste samfunnet omtrent det samme som dagens avfallssystem gjør, men det er vismennene uenige i. Etter deres beregninger vil det slett ikke lønne seg å øke andelen av gjenvinning samfunnsøkonomisk sett.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen reagerer sterkt på anbefalingene i rapporten. Han mener en ambisiøs klimapolitikk absolutt er den rette vei å gå for Danmark.

– Hvis ingen går foran og skaper en teknologisk utvikling blir det umulig å holde temperaturstigningen på kloden under to grader.  Det Miljøøkonomiske Råd tar ganske enkelt ikke klimautfordringen på alvor, sier Petersen.

Les pressemeldingen fra Klima-, energi- og bygningsministeriet.

 

Norsk vismann i Danmark

Siden 2007 har UiB-professor Eirik S. Amundsen vært en av Danmarks fire «økonomiske vismænd». Sammen med sine vismann-kolleger inngår Amundsen i arbeidet med å utrede danske økonomiske spørsmål, men han har også en særstilling som «overvismand» for spørsmål som knytter seg til miljø- og naturressursøkonomi. I tillegg til å være  professor  ved Institutt for økonomi ved UiB, er Amundsen også professor ved Københavns Universitet.