Hjem
Institutt for økonomi
News

– For høy lønn til lærlinger

– Kostnadene ved å ansette lærlinger må ned. Det sier Eirik S. Amundsen, professor ved Institutt for økonomi og økonomisk "vismand" i Danmark. Liksom i Norge, er det i Danmark en utbredt mangel på lærlingplasser innenfor ungdomsutdannelsene. I Danmark er høy lønn til lærlinger en del av problemet.

Lærling i opplæring på jobb
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det er ikke kun Norge som lider av mangel på lærlingplasser i den private sektor. Også Danmark står overfor et tilsvarende problem. For noen utdannelser har en dansk elev som ikke finner en lærlingplass i den private sektor likevel mulighet for å velge såkalt «skolepraktik» hvor man simpelthen får sin praksisopplæring ved kurs organisert på et utvalg av skoler. Dette er imidlertid en meget dyr ordning samfunnsøkonomisk sett og det er heller ikke alle typer utdannelser som gir elevene denne muligheten. Det er derfor ønskelig at det opprettes flere lærlingplasser utenom skolepraktik-ordningen. Men skal dette skje må kostnadene ved å ansette lærlinger ned. Kostnadene kan reduseres ved at bedriftene får økte tilskudd til å ta imot lærlinger og ved at lærlingelønnen blir lavere.

Professor Eirik S. Amundsen ved Institutt for økonomi og hans kolleger i Danmarks Økonomiske Råd tar opp tematikken i en kronikk publisert i Dagbladet Børsen 11. juli i år. Amundsen er medlem av det danske Folketingsoppnevnte formannskapet for De Økonomiske Råd i Danmark. Populært kalles formennene ”de økonomiske vismænd".

Les kronikken her