Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

School of Economics ved Renmin University of China besøker Institutt for økonomi

Institutt for økonomi og Det samfunsvitenskapelige fakultet fikk besøk av en delegasjon fra School of Economics ved Renmin University of China for å utforske muligheter for student- og forskerutveksling mellom de to universitetene.

The delegation toghether with representatives of the Deparment of Economics

Hovedinnhold

Onsdag 3. september fikk Institutt for økonomi og Det samfunnsvitenskapelige fakultet besøk av en delegasjon fra School of Economics ved Renmin University of China.

Målet med møtet var å utforske muligheter for student- og forskerutveksling mellom de to institusjonene.

 

– En god start på et fremtidig samarbeid

Professor Jan Erik Askildsen, instituttleder ved Institutt for økonomi ledet møtet.

– Det er veldig viktig for Institutt for økonomi å styrke forholdet til høyere utdanningsinstitusjoner i Kina, og Renmin University fremstår som en svært god samarbeidspartner. Universitetet er ledende i Kina og har en akademisk profil som vil muliggjøre utveksling av både studenter og forskere. Dette møtet er en god start på et fremtidig samarbeid, sier professor Jan Erik Askildsen.

 

Student- og forskerutveksling innen økonomi

Fredrik H. Sagafos, internasjonal koordinator ved instituttet og studieveileder, presenterte instituttets og fakultetets internasjonale profil og inneværende muligheter for utveksling.

Representanter fra instituttets tre forskergrupper var også tilstede for å legge frem gruppenes forskningsområder.

Professor Tommy S. Gabrielsen representerte forskergruppen Næring, finans og marked, professor Arild Aakvik representerte gruppen Velferd, trygd og helse, og professor Eirik S. Amundsen representerte gruppen Naturressurser, miljø og utvikling.

 

Delegasjonens medlemmer

Delegasjonen fra Renmin University ble ledet av Yang Ruilong, dekan ved School of Economics og Joint Director of the Economic Research Institute.

De andre medlemmene i delegasjonen:

Mao Zhenhua, Joint Director of the Economic Research Institute
Liu Yuanchun, Director of Research Department
Liu Fengliang, Director of Personnel Department
Ding Kai, Associate Dean, School of Economics
Chen Yanbin, Assistant Dean, School of Economics
Song Yang, Assistant Professor, School of Economics