Hjem
Institutt for økonomi
Kronikk

"Gå i gymnasiet og tjen gode penge"

Eirik Schrøder Amundsen, professor ved Institutt for økonomi, har sammen med de andre "Økonomiske vismænd" i Danmark skrevet en kronikk om studieforberedende og yrkesfaglig videregående utdanning. Kronikken er relevant også når det gjelder norske forhold, sier professor Eirik Schrøder Amundsen.

Hovedinnhold

"Vismænd mener ikke, at karakterkrav til gymnasier bør være højere end til erhvervsuddannelser

I de senere år har der været en stigning i andelen af en årgang, som starter på en ungdomsuddannelse efter endt grundskole. Dette dækker imidlertid over et fald i tilgangen til erhvervsuddannelserne og en markant stigning i tilgangen til de gymnasiale uddannelser.


Denne udvikling har givet anledning til bekymring om, hvorvidt vi i Danmark uddanner for mange studenter og for få faglærte arbejdere, og om der er for mange, som aldrig får anden uddannelse end en gymnasial uddannelse. Ligeledes fremføres det, at det kan være spild af uddannelsesressourcer, når unge med en gymnasial uddannelse ikke efterfølgende tager en videregående uddannelse. Bekymringerne har ført til forslag om at begrænse adgangen til de gymnasiale uddannelser.

Analyser i den seneste vismandsrapport af, hvordan folk klarer sig på arbejdsmarkedet med gymnasialeuddannelser og erhvervsuddannelser giver ikke umiddelbart næring til disse bekymringer. Analyserne peger på, at de gymnasiale uddannelser ikke kun har værdi som studieforberedende, men at de unge, der alene har en gymnasial uddannelse, hen ad vejen klarer sig relativt godt på arbejdsmarkedet og efterhånden opnår højere indkomst end de, der alene har en erhvervsuddannelse.

De gymnasiale uddannelser tiltrækker i dag ikke kun de elever fra folkeskolen, der har de højeste karakterer, men også en del med lavere karakterer, og den øgede tilgang til de gymnasiale uddannelse har netop været størst blandt elever med lavere karakterer. Erhvervsuddannelserne tiltrækker færre og færre elever med de høje karakterer."

 

Les hele kronikken på De økonomiske råds nettside