Hjem
Institutt for økonomi

Fagutvalget i samfunnsøkonomi

Fagutvalget i samfunnsøkonomi er en studentorganisasjon som arbeider for studentene ved samfunnsøkonomi. Vi ønsker at studenter - gamle som nye - har et interessant semester, ved å arrangere faglig relevante gjesteforelesninger og sosiale treff. Samtidig er vi en organisasjon som ivaretar studentenes interesser, og er til stede hvis det er saker studentene har vanskelig for å føre selv.

Å være en del av fagutvalget i samfunnsøkonomi er både spennende og utfordrende, men er et pluss i boken ved endt utdannelse. Her kan du få utfordringer og et innsyn i institutt for økonomi som få har.

Sjekk oss gjerne ut på Facebook, eller send oss en e-post.

Fagutvalget i politisk økonomi

Fagutvalget i politisk økonomi er en frivillig studentorganisasjon som gjennom et tett samarbeid jobber for å skape en best mulig studiehverdag for både nye og gamle studenter på programmet politisk økonomi. Dette er en oppgave som blant annet utføres gjennom arrangerte faglige- og sosiale treff. I tillegg fungerer fagutvalget også som et bindeledd mellom studentenes interesser og ledelsens utførelse.

Det å delta i fagutvalget er ikke bare noe som ser bra ut etter endte studier, men det er også en mulighet til både å ta del i, og å skape et tettere samhold blant dine medstudenter og innad i fagutvalget. Samtidig er det også en fin måte å få et unikt innsyn i instituttene vi hører til, og å skape et sterkere bånd til Universitetet i Bergen.

Facebook: Fagutvalget for politisk økonomi

Mail: polecfagutvalg@gmail.com